Fins onderwijsEr wordt de laatste tijd veel gesproken over het onderwijs in Finland, wat beter zou zijn dan het onderwijs in Nederland. Tijd om eens te onderzoeken wat er nou zo goed is aan het onderwijssysteem en hoe Fins het particulier onderwijs in Nederland eigenlijk is.

Toetsen in Finland

Een groot verschil tussen het onderwijs in Finland en Nederland is de manier van testen, en de gedachte hierachter. In het Finse onderwijssysteem worden geen standaard toesten afgenomen zoals in Nederland. Leerlingen krijgen meer persoonlijke opdrachten, welke worden beoordeeld met feedback, niet met een cijfer. De filosofie hierachter is dat ieder kind eigen talenten heeft, en toetsen dus op het eigen niveau dient plaats te vinden. Hierdoor wordt een angstvrije en creatieve omgeving gecreëerd, waarbij ook meer tijd voor “spelen” wordt ingeruimd. In het particulier onderwijs in Nederland is ook veel aandacht voor een prettige en positieve leeromgeving en plezier hebben in leren. Ook is vaak extra begeleiding mogelijk op een particuliere school bij bijvoorbeeld faalangst maar ook bij het plannen van huiswerk. Op het gebied van toetsing lijkt het Nederlandse (particulier) onderwijs minder op het Finse systeem. Regelmatig worden standaard toetsten afgenomen, waarvoor een cijfer wordt gegeven, om de voortgang te kunnen meten.

Individu centraal

Wanneer getoetst wordt op een persoonlijke wijze, kan de leerstof ook meer op individueel niveau worden aangeboden. De nadruk in het Finse onderwijs ligt dan ook op het ontwikkelen van ieders persoonlijke talenten, of dit nu rekenen is of muziek. Tijdens de lessen wordt dan ook zoveel mogelijk tussen leerlingen gedifferentieerd. Het voordeel hiervan is dat ieder op zijn of haar eigen niveau kan werken. Ook hebben leerlingen meer keuze dan Nederlandse kinderen in wat ze leren. Zo bieden Finse scholen veel vrijheid in het kiezen van cursussen die ze gaan volgen. Een dergelijke, individuele aanpak wordt ook in het particulier onderwijs nagestreefd. De nadruk op persoonlijke talenten zorgt ervoor dat leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen. Daarbij is door de kleine klassen op particuliere scholen veel ruimte voor individuele begeleiding, ook als een leerling moeite heeft met een bepaald vak of onderwerp.

Ook worden in het particulier onderwijs vaak extra vakken aangeboden om leerlingen de kans te geven zich ook op andere gebieden te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan vreemde talen als Spaans of zelfs Chinees, Wereldoriëntatie, of meer overkoepelende vakken als Natuur, leven en technologie.

Persoonlijk particulier onderwijs

Vooral het persoonlijke aspect van het Finse onderwijssysteem is dus terug te zien in het particulier onderwijs in Nederland, zij het wat minder ver doorgevoerd. Omdat docenten kleine groepen lesgeven, is het mogelijk elke leerling persoonlijk te begeleiden. Hierdoor kan een leerling zijn of haar talenten zoveel mogelijk benutten en is begeleiding beschikbaar wanneer hij of zij moeite heeft met bepaalde vakken.particulier onderwijs persoonlijker

Over 

Fons Vernooij is actief in het ontwikkelen van websites sinds 11-11-1999. Als eigenaar van Adviesbureau CASA heeft hij portals ontwikkeld zoals onderwijsportaal.nl en vacatures-onderwijs.nl. Binnen deze portals is hij actief als webmaster van particuliere-scholen.nl en particulier-beroepsonderwijs.nl.