Winford is gevestigd in Amsterdam (vanaf 2005), Den Haag (2001), Utrecht (1983), Rotterdam (2014) en Leiden (1974). Op alle scholen kunnen leerlingen tegenwoordig terecht voor primair onderwijs.

Op sommige vestigingen kan dat van kleuter tot groep 8 (zoals in Leiden-Vrijbergen en Rotterdam-Westvoorne), op andere scholen worden leerlingen voorbereid op het middelbaar onderwijs in de groepen 6 tot en met 8.

In 2009/2010 zijn de vijf scholen overgenomen en is voor de naam Winford gekozen. Informatie kunt u aanvragen via info@winford.nl. Inmiddels zijn scholen toegevoegd in Arnhem, Apeldoorn en Breda.

Kleine klassen
Persoonlijke benadering leerling
Ruimte voor ontwikkeling individu
Mogelijkheid van deelcertificaten
Aandacht voor studievaardigheid

Service

U kunt met de school in contact treden via de onderstaande buttons.

Karakteristiek

  • 8 locaties in het land
  • Basisonderwijs
  • .. leerlingen
  • Groep 1 t/m 8

Meer informatie over Winford 

Op het basisonderwijs op Winford staat kwaliteit centraal. Daarnaast is het bieden van de juiste begeleiding voor ieder kind een centrale waarde op de particuliere school. Zo is er extra aandacht voor leerlingen met problemen als faalangst of juist hoogbegaafdheid. Door aandacht te hebben kan voor elk individu een programma worden samengesteld zodat het beste uit iedere leerling gehaald kan worden. Kleine groepen en betrokken en gekwalificeerde docenten maken Winford tot een stimulerende leeromgeving. Winford werkt veel vanuit De Noordwijkse Methode. De methode is gebaseerd op twee principes:

  • Een multi-disciplinaire aanpak om het beste uit het kind te halen. Zo worden leerlingen op Winford naast gewone lessen ook uitgedaagd hun fysieke, sociale en spirituele kanten te ontwikkelen via kunst en drama in het vakkenpakket op Winford.
  • Aandacht voor de wereld om zich heen. Leerlingen worden op Winford gestimuleerd hun talenten in te zetten om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo krijgen leerlingen ook vakken als Wereldoriëntatie.

Op deze manier tracht Winford leerlingen niet alleen kennis bij te brengen om hun cito-toets of eindexamen zo goed mogelijk te maken, maar een basis te bieden waar ze hun leven lang wat aan hebben.

Winford Amsterdam
Winford Apeldoorn
Winford Arnhem
Winford Bilingual Amsterdam
Winford Den Haag
Winford Leiden
Winford Rotterdam
Winford Utrecht
Scroll naar top