Welke school past bij jou?

Zoek een particuliere school in de buurt

Particulier Onderwijs Nederland helpt je graag om een geschikte particuliere school te vinden.Dat kan gaan om basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar en hoger onderwijs. Wij zetten de voors en tegens van het particulier onderwijs in Nederland voor je op een rij. En wij proberen een zo goed mogelijk inzicht te geven in de opties die je hebt als je voor het particulier onderwijs kiest. Dat kan op basis van publieke informatie en op basis van extra informatie die scholen leveren aan Particulier Onderwijs Nederland.

Essentiële hulp is een vergelijking tussen de scholen. Particulier Onderwijs Nederland je waardevolle informatie in de oriënterende fase om je te helpen bij je keuze! Je kunt bij de startpagina van elke sector de link naar de plattegrond van Nederland volgen. Daar kun je kiezen uit de namen van de vestigingen van alle scholen die op deze site staan. Dat geldt zowel voor het Basisonderwijs als het Voortgezet onderwijs. Maar ook voor het beroepsonderwijs via MBO, HBO en AD

De kwaliteit van het particulier onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het particulier onderwijs (ook wel privéscholen of niet-bekostigd-onderwijs genoemd). Net zoals zij dat doet voor het door de overheid bekostigde onderwijs. De rapporten van de Inspectie zijn een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het geleverde aanbod.

Daarnaast geven referenties inzicht in de geleverde prestaties. Die komen zowel uit de kennissenkring als via de sociale media. Tot slot is een groot aantal particuliere scholen aangesloten bij de branchevereniging NRTO. Deze organisatie garandeert met haar keurmerk  de kwaliteit en professionaliteit van een onderwijsinstelling.

Deze website is mogelijk dankzij de financiële bijdrage van de instellingen die langs deze weg informatie verstrekken over hun beschikbaarheid.  

Wat voor particulier onderwijs bestaat er?

Er bestaan verschillende categorieën particulier onderwijs in Nederland. De Inspectie van het Onderwijs noemt al deze soorten niet-bekostigd-onderwijs. Zij onderscheidt daarin 5 verschillende typen.

1. Zelfstandige exameninstellingen voor algemeen voortgezet onderwijs (B2-scholen). Dit betekent dat deze scholen zelf de schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen mogen afnemen en dat ze een diploma mogen uitreiken.

2. Particuliere B3-scholen. Hieronder vallen alle niet-bekostigde basisscholen en middelbare scholen die ervoor kiezen om zelf geen diploma uit te reiken maar leerlingen de kans te bieden om Staatsexamen te doen. Deze leerlingen hebben geen schoolexamens.

3.  Internationale of buitenlandse scholen (B4-scholen). Deze scholen hebben Nederlands niet als voertaal en richten zich in principe op leerlingen die in een ander schoolsysteem les gekregen hebben of weer gaan krijgen.

4. Particuliere instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Een particuliere (niet-bekostigde) mbo-instelling wordt beoordeeld met hetzelfde onderzoekskader als bekostigde mbo-instellingen, met uitzondering van het financieel toezicht.

5. Particuliere instellingen voor hoger onderwijs. Opleidingen in het particulier hoger onderwijs worden geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De inspectie houdt toezicht op wettelijke voorschriften die van toepassing zijn.

Particulier Onderwijs Nederland richt zich op het Nederlandstalig particulier onderwijs.

Particulier Onderwijs Nederland: Onze blogberichten

Nieuws
basisonderwijs

Particulier Onderwijs Nederland biedt informatie over het basisonderwijs

Nieuws
voortgezet onderwijs

Particulier Onderwijs Nederland biedt ook informatie over het voortgezet onderwijs

Nieuws
MBO / HBO / AD

Particulier Onderwijs Nederland biedt informatie over het voltijdse MBO, HBO en AD

Uitgelicht! Wat scholen kunnen leren van bijlesinstituten en privéscholen

De markt in bijlessen en privéonderwijs groeit. Publieke scholen kunnen daarvan leren, schrijft Marcel Schmeier. "Kennelijk zijn onze scholen niet in staat om voldoende kwaliteit te realiseren.”
Scroll naar boven