Open dagen privéschool

Open dagen op een privéschool zijn zeer informatief over de sfeer en werkwijze van een school. De ene particuliere school is de andere niet. De meeste verschillen onderling sterk in aanpak en werkwijze. Het is belangrijk de verschillen te kennen bij het kiezen van een geschikte school. Net als scholen in het reguliere onderwijs bieden

Lees verder »

Verschillende scholen online vergelijken

Verschillende scholen online vergelijken is nu mogelijk voor zowel regulier onderwijs als particulier onderwijs. Vergelijking van scholen uit het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs kan via de website: scholenopdekaart.nl. Vergelijking van scholen uit het particulier onderwijs is mogelijk via de pagina’s Overzicht particulier basisonderwijs en Overzicht particulier voortgezet onderwijs. Los daarvan zijn er ook de pagina’s

Lees verder »

De tarieven van een particuliere school

De tarieven van een particuliere school zijn ijkpunten voor het beslissen over een inschrijving. Maar het is niet alleen belangrijk om te weten wat het tarief is van een particuliere school, ook is het fijn om antwoorden te hebben op vervolgvragen. Zijn de boeken bij een particuliere school bij het collegegeld inbegrepen? Bent u duurder

Lees verder »

Digitaal leren: onderwijs kan persoonlijker!

Digitaal leren is niet altijd eenvoudig. Veel scholen worstelen met het concept “digitaal leren”. Het betekent enerzijds dat leerlingen een deel van hun werk achter de iPad of de computer uitvoeren. Anderzijds betekent het dat een docent de vorderingen van de leerlingen kan volgen, wanneer de computer zo is ingericht dat alle prestaties van de

Lees verder »

Open dagen particuliere basisscholen

Open dagen particuliere basisscholen geeft zoveel mogelijk actuele informatie over de dagen of avonden die toegankelijk zijn. Dit is van belang wanneer u de beslissing genomen heeft dat u uw zoon of dochter graag naar een particuliere basisschool wilt laten gaan. In die situatie rijst de vraag: welke particuliere school past ons het best? Want

Lees verder »

Particuliere school is een uitkomst voor een kind met dyslexie

Een particuliere school is een uitkomst voor een kind met dyslexie. Particuliere scholen zien dan ook een toename in het aantal leerlingen met dyslexie en andere leerproblemen. Dit is een logisch gevolg van de hoge druk die op reguliere scholen ligt. Dit komt mede door bezuinigingen betreffende het passend onderwijs. Hierdoor kunnen leraren soms niet

Lees verder »
Scroll naar boven