Click here for the English version

Winford Tweetalig Basisonderwijs is gestart met een vestiging in Amsterdam: Winford Bilingual Amsterdam. Sinds kort heeft de Haarlemse 21st Century Global School zich aangesloten bij Winford Bilingual Primary Schools, zodat er in Haarlem nu een extra vestiging is van het Winford Tweetalig Basisonderwijs: Winford Bilingual Haarlem.

Winford Tweetalig Basisonderwijs streeft naar de hoogste kwaliteit in onderwijs in een multiculturele omgeving. Kinderen voltooien tegelijkertijd de NederlandseUK en IPC curricula en ontwikkelen daardoor een sterke emotionele, intellectuele en culturele basis op weg naar de middelbare school. Door het consequente tweetalig onderwijs beginnen kinderen uitstekend voorbereid aan hun Nederlandse of internationale middelbare school

Winford Bilingual’s aanpak integreert de Montessori idealen van onafhankelijkheid, nieuwsgierigheid, de hechte gemeenschapsvorming en de wil en zin om te leren. Uitgebreide informatie over het tweetalig onderwijs van Winford kunt u bij Winford lezen op de Nederlandstalige pagina Tweetalig basisonderwijs van Winford bilingual of de Engelstalige pagina Bilingual Primary School in Amsterdam.

Pluspunten

Twee docenten per lesgroep
Niet meer dan 20 kinderen per lesgroep
Ruimte voor ontwikkeling van het kind
Alomvattend tweetalig programma
Klassen met verschillende leeftijden
Stimulerende discipline

Service

U kunt met de school in contact treden via de onderstaande buttons.

Karakteristiek

  • 3 Scholen in Nederland
  • Tweetalig basisonderwijs
  • Flexibele vakanties
  • Lunch en snacks zijn inclusief
  • Groep 1 tot en met 8

Meer informatie over Winford Tweetalig Onderwijs

De Winford Basisschool voor Tweetalig Onderwijs is een Nederlandse school en het Nederlandse curriculum vormt de basis. Op basis van dit curriculum hebben wij een uniek programma samengesteld waarin het Engelse curriculum zij aan zij loopt met het Nederlandse curriculum. We gebruiken het Internationale Primaire Curriculum (IPC) om de twee onderwijsprogramma’s thematisch met elkaar te verbinden.

Onze leerlingen werken de hele dag in zowel het Nederlands als het Engels. Wij werken met twee ervaren leerkrachten per klas – één leerkracht met Nederlands als moedertaal en één leerkracht met Engels als moedertaal. Alle vakken worden in beide talen onderwezen. Onze Nederlandse taalmethode is Veilig Leren Lezen en onze Engelse methode is Oxford.

Onze manier van werken, waarin de leerlingen de hele dag blootgesteld worden aan zowel het Engels als het Nederlands, stelt hen in staat om gemakkelijk van de ene naar de andere taal over te schakelen. Onze benadering is erop gericht te garanderen dat leerlingen, die wij vanaf groep 1 onder onze hoede hebben gehad, over kunnen stappen op elke Nederlandse of internationale school voor Voortgezet Onderwijs op elk niveau.

Leerlingen hebben deels ouders die allebei een Nederlandse taalachtergrond hebben, deels ouders waarvan één ouder Nederlandstalig is en deels ouders die beiden niet-Nederlandstalig zijn.

Warm en consistent zijn naar leerlingen is een voorname pijler van onze onderwijsvisie. Door middel van positieve feedback moedigen we leerlingen aan om uit hun comfortzone te komen. Wij willen leerlingen laten inzien dat zij door fouten te maken soms grote sprongen vooruit kunnen maken in hun begrip en ontwikkeling. Daarom bieden we een veilige leeromgeving, die leerlingen het vertrouwen geeft.

Kinderen leren graag van andere kinderen. Een klas biedt leerlingen de kans om ervaring op te doen met het begeleiden van anderen. De leerlingen ontvangen onderwijs dat aansluit bij de capaciteiten van het kind. Dat werkt beter dan de leeftijd als uitgangspunt te nemen. Dit is een voordeel voor talentvolle leerlingen en voor leerlingen die op hun eigen tempo leren.

De school kent een zomervakantie van 4 weken en een wintervakantie van 2 weken. Daarbuiten kunnen ouders naar eigen inzicht 40 dagen per jaar flexibel inzetten voor vakantie.

Winford Amsterdam
Winford Amsterdam Bilingual
Winford Apeldoorn
Winford Arnhem
Winford Den Haag
Winford Haarlem Bilingual
Winford Leiden
Winford Rotterdam
Winford Utrecht
Scroll naar boven