De kaart met scholen voor basisonderwijs:
Informatie opvragen of scholen vergelijken

Deze kaart van Nederland biedt een overzicht van de locaties van particulier basisonderwijs. U kunt een of meer locaties op de kaart kiezen en nadere informatie opvragen. U kunt ook verschillende scholen vergelijken aan de hand van de diverse kenmerken. Op deze wijze kunt u komen tot het best passende resultaat in uw situatie.
N.B. Deze informatie is vrijblijvend. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Overzicht van het particulier basisonderwijs

Dit overzicht van het particulier basisonderwijs geeft informatie over scholen voor particulier basisonderwijs in een vorm waardoor u ze kunt vergelijken. In onderstaand overzicht staan de scholen gerangschikt op basis van het aantal locaties in het land. Het is een beperkt aantal scholen, maar er is toch een redelijke spreiding over het land.

Het particulier basisonderwijs kent een kortere geschiedenis dan het particulier voortgezet onderwijs (VO). De eerste initiatieven voor ’traditioneel basisonderwijs’ ontstonden in Leiden en Utrecht (en omgeving). Dit gebeurde met klasjes van 6-8 leerlingen als afdeling van een particuliere school voor VO.

Op dit moment hebben veel particuliere scholen hun eigen signatuur, vergelijken loont dus. Grofweg kan er een verschil gemaakt worden tussen de scholen met een volwaardig betaalde staf en scholen die deels met vrijwilligers of minder betaalde mensen werken. Deze laatste scholen zijn aanzienlijk goedkoper. 

Beide groepen zijn de laatste jaren hard gegroeid: een verdubbeling in vijf jaar. In totaal waren er in 2018 (Bron: DUO) circa 900 leerlingen ingeschreven. De belangrijkste scholen voor particulier basisonderwijs staan hier onder weergegeven.

Winford

Locaties: Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht

Winford is de belangrijkste school voor particulier basisonderwijs in Nederland. Op sommige vestigingen kan dat van kleuter tot groep 8, op andere scholen in de groepen 6 tot en met 8.

Winford Bilingual Primary Education

Locations: Amsterdam and Haarlem
 
Winford Bilingual Primary School presents two global schools focused on the highest quality bilingual primary education.

Winford Tweetalig Basisonderwijs verzorgt twee basisscholen gericht op de hoogste kwaliteit tweetalig onderwijs.

Winford-Academy-Basisonderwijs

Winford Breda Basisonderwijs

Locatie: Breda
 
Om het talent van de leerlingen optimaal te coachen is er sprake van permanente monitoring met toetsing van het individuele leerplan. Belangrijk is de sportieve, culturele en creatieve aanpak.

Juniorcollege Almere

Locatie: Almere Haven
 
Ieder kind is anders, ieder kind leert in een ander tempo, daarom geven wij uw kind het onderwijs dat het nodig heeft. Samen met uw kind (en u) bepalen wij het tempo en de leermogelijkheden. Zo halen wij het beste uit uw kind. 

Maupertuus

Locatie: Driebergen

Maupertuus is opgericht in 1988 te Bosch en Duin. De particuliere school heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een leer- en ontwikkelingsproblemen.

Florencius

Locaties: Amstelveen, Haarlem en Laren

Florencius basisschool is gestart in het Gooi en gevestigd in een prachtig pand in Laren. Inmiddels heeft Florencius ook vestigingen in Amstelveen en Haarlem.

De Basisschool van HIP

Locatie: Bilthoven

De Basisschool van HIP is een reguliere particuliere basisschool. Dat betekent dat wij het reguliere curriculum aanbieden, maar dan met vele aanvullingen, die je niet zomaar ergens anders vindt.

Keenschool: keencottage en keenvilla

Locatie: Bilthoven

Keenschool leidt jonge mensen op tot oorspronkelijke denkers en doeners, die nodig zijn in de wereld van vandaag. Wij vragen van onze leerlingen zich te verhouden tot die wereld om zich heen.

Waarom particulier basisonderwijs?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een particuliere basisschool. Zoals een leerkracht ooit verzuchtte: ‘je gunt elk kind zo’n school’. Kernwoorden waarmee particuliere scholen zich presenteren zijn kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, individuele begeleiding en structuur. 

De regels op de traditionele particuliere school zijn vaak streng waardoor het voor een kind moeilijk wordt zich eraan te onttrekken. Voor veel ouders is dit een geruststelling. Op de particuliere democratische scholen heerst daarentegen een veel grotere vrijheid, reden voor andere ouders om juist daarvoor te kiezen.

Ouders maken de keuze voor hun kinderen vaak om een positieve reden, ze willen het beste voor hun kind. Dit speelt vooral in het basisonderwijs, zeker ook omdat het reguliere onderwijs de laatste jaren weinig positief in het nieuws is. Leerlingen stromen dan ook vaak al in bij het ingaan van de leerplicht. 

Een tweede groep kinderen stroomt pas later in, veelal vanaf groep 6-7, als ouders het gevoel hebben dat het niet goed gaat op de huidige school en zij vinden dat de school er onvoldoende aan doet om de situatie te verbeteren (c.q. eraan kan doen, omdat de middelen voor de school ontbreken).

Van de traditionele scholen is bekend dat zij een sterke nadruk leggen op de schoolprestaties. Kinderen maken, vooral in de jaren na de overstap, vaak grote sprongen in cognitieve vaardigheden. De particuliere democratische scholen leggen meer nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling met een klimaar waarin veel kinderen uitstekende resultaten behalen. 

Scroll naar boven