Een particuliere school is een uitkomst voor een kind met dyslexie. Particuliere scholen zien dan ook een toename in het aantal leerlingen met dyslexie en andere leerproblemen. Dit is een logisch gevolg van de hoge druk die op reguliere scholen ligt. Dit komt mede door bezuinigingen betreffende het passend onderwijs. Hierdoor kunnen leraren soms niet genoeg ondersteuning krijgen, die nodig is voor het bieden van passend onderwijs. Het gevolg is dat kinderen met bijvoorbeeld dyslexie niet de aandacht en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Ouders kiezen er daarom vaker voor hun kind naar een particuliere school te laten gaan. Dat komt omdat een particuliere school door de kleinere klassen een uitkomst is voor een kind met dyslexie.

Particuliere school heeft meer aandacht voor dyslexie

Particuliere School DyslexieDyslexie kan het functioneren van uw zoon of dochter op school erg bemoeilijken. Op school moeten kinderen veel lezen en schrijven.  Daardoor hebben leerlingen met dyslexie niet alleen problemen hebben met de taallessen. Ook bij andere vakken ondervinden ze problemen. Hierdoor presteren ze vaak onder hun niveau. Een particuliere school kan een goede oplossing zijn voor een kind met dyslexie.

Reguliere scholen hebben vaak grote klassen, waardoor weinig plaats is voor individuele begeleiding. Op een particuliere school daarentegen zijn kleine klassen het uitgangspunt. Daardoor is veel meer individuele aandacht mogelijk. Zo hebben leerlingen vaak een persoonlijke mentor die hen begeleidt en hun vorderingen in de gaten houdt. Hierdoor krijgen leerlingen op een particuliere school ondersteuning op hun eigen niveau. Ook is er extra aandacht voor hun talenten.

Naast praktische problemen, kan dyslexie ook zorgen voor sociaal-emotionele problemen. Dyslexie wordt soms nog steeds geïnterpreteerd als luiheid of gebrek aan intelligentie. Kinderen kunnen hierdoor aangetast worden in hun gevoel van eigenwaarde. Het “steeds maar niet lukken” kan zorgen voor frustratie en gebrek aan motivatie om extra te blijven oefenen met lezen. En dat, terwijl het kind slim genoeg is, maar ziet dat klasgenootjes moeiteloos lezen, 

Particuliere scholen bieden een veilige omgeving voor dyslectische leerlingen om te leren. Zij hebben hier minder het gevoel ‘anders’  te zijn. Of constant extra aandacht nodig te hebben. Deze uitgebreide aandacht krijgen andere leerlingen tenslotte ook. Ook kan een particuliere school het gevoel geven gezien en begrepen te worden. Door intensieve en persoonlijke begeleiding door een mentor heeft de leerling het gevoel dat er iemand voor hen is. Deze individuele aandacht  kan een groot verschil maken in het emotioneel welbevinden van een kind doordat deze zich serieus genomen voelt en vertrouwen krijgt in het eigen kunnen.

Particuliere school biedt deskundigheid

Vaak ontbreekt het reguliere scholen aan kennis en mogelijkheden voor begeleiding van leerlingen met dyslexie. Particuliere scholen hebben meer ervaring met dyslexie hebben omdat er relatief veel leerlingen op school zitten die hiermee kampen. Hierdoor weten zij beter hoe met dyslexie om te gaan en vaak wordt dit  ook schoolbreed aangepakt.

Zo wordt op een particuliere school vaak ook mondeling getoetst of wordt de leerstof in een groter lettertype aangeboden. Door de kleinschaligheid van de lessen op een particuliere school, valt het ook meteen op als een kind niet goed meekomt en kan hier makkelijker op ingespeeld worden.

Om in de verdere ontwikkeling en functioneren van een kind zo min mogelijk problemen te ondervinden, is het van belang  al zo vroeg mogelijk op een goede manier om te gaan met dyslexie. Een particuliere school biedt hiervoor een veilige en deskundige omgeving voor een kind om zich volledig te ontplooien.

Nadere informatie over particuliere scholen vindt u via: Overzicht particulier basisonderwijs en Overzicht particulier voortgezet onderwijs.

 

Scroll naar boven