De tarieven van een particuliere school zijn ijkpunten voor het beslissen over een inschrijving. Maar het is niet alleen belangrijk om te weten wat het tarief is van een particuliere school, ook is het fijn om antwoorden te hebben op vervolgvragen. Zijn de boeken bij een particuliere school bij het collegegeld inbegrepen? Bent u duurder uit wanneer u in termijnen betaalt? Hoeveel betaalt u als uw kind tijdens het schooljaar wil instromen? En hoe zit het, als uw zoon of dochter bij een particuliere school niet het volledige vakkenpakket wil volgen?

Via de “Kaart met scholen” van het particulier basisonderwijs en van het particulier voortgezet onderwijs kunt u direct overstappen naar een pagina om de tarieven van een particuliere school bij u in de buurt te vinden. Ook vindt u nadere informatie per locatie om zo gekozen scholen te vergelijken. Voor algemene informatie over de scholen kunt u  hier klikken om U snel te oriënteren op een particuliere basisschool bij u in de buurt, en hier kunt u klikken om u te oriënteren op een particuliere school voor het voortgezet onderwijs.

Een particuliere school biedt vaak zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs aan. Voor particuliere basisscholen geldt dat ze vaak een lager tarief kennen dan een particuliere school in het voorgezet onderwijs. Voorts maken scholen in het voortgezet onderwijs in de regel onderscheid tussen het tarief voor de onder- en bovenbouw. De klassen 1, 2 en 3 behoren tot de onderbouw en de hogere klassen tot de bovenbouw.

Tarieven bij een particuliere school

De tarieven van particuliere basisscholen lopen uiteen van circa €13.800,- tot circa €19.000,- per schooljaar. Klik hier om snel te zoeken naar een particuliere basisschool bij u in de buurt.

Bij een particuliere school in het voorgezet onderwijs is in de onderbouw € 14.495,- het minimale tarief en dat kan oplopen tot € 29.800,- per jaar. In de bovenbouw zijn de verschillen in de tarieven ook groot. Het tarief kan oplopen van € 15.495,- tot € 39.500,- met allerlei tarieven daar tussen in bij verschillende scholen. Gemiddeld kost een volledig schooljaar op een particuliere school in de bovenbouw €24.300,-. Of de schoolboeken bij deze tarieven zijn inbegrepen varieert per school, dit is bij ongeveer de helft van de particuliere scholen wel het geval.. En klik hier om te zoeken naar een particuliere school voor het voortgezet onderwijs.

Betaling van het schoolgeld

Bij een particuliere school is er vaak de mogelijkheid om het schoolgeld in termijnen te betalen. Daarnaast hanteren enkele scholen een kleine korting als het gehele collegegeld vroegtijdig betaald wordt. Soms zijn er nog extra kosten verbonden aan het collegegeld. Dit verschilt per particuliere school. Extra kosten kunnen in het uiterste geval oplopen tot € 1290,- per jaar in verband met specifieke projecten, schoolreizen of computerapparatuur.

Instromen gedurende het schooljaar

Het kan zijn dat uw kind graag gedurende een schooljaar wil instromen bij een particuliere school. U hoeft dan niet het volledige schoolgeld te betalen. De regelingen hiervoor verschillen per particuliere school. Een aantal scholen biedt een passende offerte aan die per situatie verschilt. Andere scholen hebben een regeling waarbij het schoolgeld na iedere maand met tien procent daalt.

Niet alle vakken volgen

Niet iedereen wil het volledige vakkenpakket volgen dat wordt aangeboden. Dit is bij een particuliere school geen probleem. Sommige scholen hanteren standaardprijzen voor bepaalde vakken. Daarnaast kan het zijn dat u per vak betaalt, waarbij geldt: hoe meer vakken, hoe lager de kosten per vak. Een enkele particuliere school bepaalt het tarief op basis van het aantal te volgen lesuren ten opzichte van het totale aantal lesuren.

Scroll naar boven