Particuliere scholen en de Leerplichtwet

Op 1 januari 1901 trad de eerste leerplichtwet in werking. Kinderen tussen zes en twaalf jaar werden verplicht om zes jaar achter elkaar naar een reguliere school te gaan (particuliere scholen waren er nog niet). Het doel van deze wet was om een einde te maken aan de onmenselijke kinderarbeid. In de loop van de

Lees verder »

Particuliere scholen immuun voor onderwijsbezuinigingen

De laatste jaren heeft de regering veel bezuinigingen in het onderwijs doorgevoerd. De vraag is wat particuliere scholen hiervan merken. De bezuinigingen treffen in ieder geval zowel het passend als het openbaar onderwijs. Hebben de particuliere scholen last van de bezuinigingen of kunnen zij er juist van profiteren? Passend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die

Lees verder »

Open dagen op een particuliere school

De ene particuliere school is de andere niet, de meesten verschillen onderling sterk in aanpak en werkwijze. Het is belangrijk de verschillen te kennen bij het kiezen van een geschikte school. Net als scholen in het reguliere onderwijs bieden sommige scholen een aantal keer per jaar open dagen aan, anderen maken gebruik van informatieavonden. Ook

Lees verder »

De opkomst van particulier onderwijs in Nederland

Het particulier onderwijs heeft een lange geschiedenis. Een overzicht vanaf de 19e eeuw. Particulier onderwijs in de 19e eeuw In de 19e eeuw werd maar een klein deel van de lagere scholen commercieel geëxploiteerd: in 1850 behoorde 15% van de lagere scholen tot het particulier onderwijs. Overigens moesten ouders toen ook voor openbare scholen schoolgeld

Lees verder »

Op zoek naar een particuliere school in Groningen?

In het Noorden van ons land is het aantal particuliere scholen beperkt. Maar ook hier kan uw zoon of dochter terecht op een particuliere school. Dit kan zowel in het voortgezet onderwijs bij het Luzac en voor het basisonderwijs bij De Boerderijschool in ‘t Zandt. Voor het speciaal onderwijs zijn er ook diverse mogelijkheden, zoals

Lees verder »

Niet alleen particuliere scholen kosten geld

Een groot verschil tussen reguliere en particuliere scholen, is dat particuliere scholen niet bekostigd worden door de overheid. Hierdoor zijn ze ook een stuk duurder voor de ouders. Voor veel ouders is dat een reden om hun kind niet naar een van de particuliere scholen te sturen. Maar weet u dat het ook erg duur

Lees verder »
Scroll naar top