Investeren in je kinderen

Problemen met het regulier onderwijs Uiteindelijk zijn er vier hoofdredenen te noemen waarom ouders kiezen voor een particuliere school voor hun kind. 1. MotivatieproblemenDit is de meest genoemde reden. Het kind heeft geen zin meer in school, doet er niets voor en heeft teveel afleiding. Soms hebben kinderen zo’n grote afkeer van school dat het

Lees verder »

Hoe vind ik een goede particuliere school voor mijn kind?

De zomermaanden staan voor velen in het teken van het kiezen van een school. Dat geldt wanneer uw kind groep 8 afrondt en naar een middelbare school gaat, maar ook wanneer uw zoon of dochter niet goed mee lijkt te komen en u op zoek bent naar een school die misschien beter aansluit. Maar hoe

Lees verder »

Vergelijk nu verschillende scholen online

Vergelijking van scholen uit het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs is mogelijk via de website: scholenopdekaart.nl. Deze website is opgezet door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Doel van de website is een overzicht te geven van de scholen in Nederland en op deze manier transparant te zijn. Als uitbreiding van deze website is door Particulier

Lees verder »

Wat scholen kunnen leren van privéscholen

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur, auteur van diverse onderwijsboeken en bevoegd leerkracht basisonderwijs. De markt in bijlessen en privéonderwijs groeit. Publieke scholen kunnen daarvan leren, schrijft Marcel Schmeier. „Kennelijk zijn onze scholen niet in staat om voldoende kwaliteit te realiseren.” Bijlesinstituten, betaalde huiswerkbegeleiding en private onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren in opkomst. Onderzoekers van Oberon en

Lees verder »

Digitaal leren: onderwijs kan persoonlijker!

Veel scholen worstelen met het concept “digitaal leren”. Want wat is nou een goede manier om te starten met digitaal leren in de klas? Hoe zorg je dat implementatie van digitaal leren ook echt werkt in de praktijk? En waarom zou je überhaupt beginnen als je al je handen vol hebt aan een volle klas?

Lees verder »

De particuliere basisschool

Het particulier onderwijs in Nederland bestaat vooral uit middelbare scholen en beroepsonderwijs, maar er is zeker ook gelegenheid om kinderen een particuliere basisschool te laten bezoeken. Particuliere basisscholen bevinden zich bijvoorbeeld in Amsterdam, Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Bilthoven, Breda, Haarlem, Laren, Leiden, Rijswijk, Utrecht en Rotterdam,  Met name de Winford scholen zijn over het land gespreid.

Lees verder »
Scroll naar top