Veel scholen worstelen met het concept “digitaal leren”. Want wat is nou een goede manier om te starten met digitaal leren in de klas? Hoe zorg je dat implementatie van digitaal leren ook echt werkt in de praktijk? En waarom zou je überhaupt beginnen als je al je handen vol hebt aan een volle klas?

Gepersonaliseerd onderwijs door digitaal leren

digitaal leren learning analyticsMaar ICT kan juist, als dit op een goede manier wordt ingezet, bijdragen aan het bieden van gepersonaliseerd onderwijs. Digitaal leren biedt juist de mogelijkheid in te spelen op verschillen tussen leerlingen.

Een voorbeeld van een bruikbare toepassing van digitaal leren is learning analytics. Het leerproces van kinderen wordt hierbij volledig digitaal bijgehouden. Leraren kunnen op basis van deze data zien hoe individuele leerlingen presteren en op basis hiervan het onderwijs en de (digitale) leeromgeving beter op de leerling afstemmen.

Kinderen kunnen het lesprogramma op hun eigen niveau, tempo en volgorde afwerken. Informatie over dit leerproces kan een docent een goed beeld geven van de voortgang van leerlingen en de klas, waardoor eenvoudiger maatwerk geleverd kan worden in een grote klas.

Hierdoor kunnen met digitaal leren problemen ook vroegtijdig gesignaleerd worden. Heeft een leerling bijvoorbeeld moeite met spelling of rekenen? Is diens leercurve minder snel, of juist veel sneller dan dat van klasgenoten? Learning analytics kunnen een docent ondersteunen in het beslissen over (en onderbouwen van) extra ondersteuning, overgang naar een volgende oefening etc. Het leerproces wordt daarbij belangrijker. Iets waar nu vaak weinig tijd voor is.

Digitaal leren laten aansluiten bij onderwijsvisie

digitaal leren prive schoolIn Amerika leiden particuliere scholen deze digitale ontwikkelingen in het onderwijs, en ook in Nederland zijn er al particuliere scholen die lesstof digitaal aanbieden. Dit is niet verbazend, aangezien persoonlijke aandacht en de nadruk op het leerproces en verschillen tussen leerlingen hier sowieso extra aandacht krijgen.

En hier ligt ook precies het gevaar in de implementatie van digitaal leren in het huidige onderwijs. Digitalisering van het onderwijs moet niet gaan over de techniek, maar over hoe dit als middel het onderwijs kan verbeteren. Digitaal leren kan meer gepersonaliseerd onderwijs betekenen, meer directe feedback en een betere aansluiting bij de leefwereld van leerlingen.

Maar het kan ook leiden tot koste wat kost een iPad in de klas, en dat gaat niets opleveren. Een belangrijke voorwaarde voor het implementeren van digitaal leren in de klas is daarom dat de techniek aansluit bij een onderwijsvisie in plaats van andersom.

Scroll naar top