Verschillende scholen online vergelijken is nu mogelijk voor zowel regulier onderwijs als particulier onderwijs. Vergelijking van scholen uit het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs kan via de website: scholenopdekaart.nl. Vergelijking van scholen uit het particulier onderwijs is mogelijk via de pagina’s Overzicht particulier basisonderwijs en Overzicht particulier voortgezet onderwijs. Los daarvan zijn er ook de pagina’s Overzicht MBO-HBO-AD en Overzicht MBA en HBO+.

Een kaart van Nederland om verschillende scholen online te vergelijken

Particulier Onderwijs Nederland heeft voor het particuliere onderwijs twee aanvullingen gemaakt op de kaart van het ministerie. U kunt deze vinden via de menu-opties: locaties particulier basisonderwijs en locaties particulier voortgezet onderwijs. Daar kunt u informatie opvragen per locatie. Of u kunt de verschillende scholen uit een regio onderling vergelijken. Voor alle particuliere scholen staat er de basisinformatie die publiek bekend is. Voor de scholen die deelnemen aan deze website is er een uitgebreide toelichting op tal van onderdelen.

De website Scholen Op De Kaart is opgezet door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Doel van de website is een overzicht te geven van de scholen in Nederland en op deze manier transparant te zijn.

scholen op de kaartGegevens op de website van het Ministerie betreffen onder andere het aantal leerlingen, personeelskenmerken en het rapport van de onderwijsinspectie. Daarnaast zijn er gegevens over het niveau van de leerlingen door middel van citoscores en de geadviseerde vervolgopleiding. Met deze website komt het ministerie tegemoet  aan de lastige keuze die ouders moeten maken als ze hun kind voor het eerst naar school sturen.

Toch biedt de website nog geen goed totaalbeeld van de verschillende scholen. Hoe kun je immers op basis van wat citoscores en de gemiddelde leeftijd van de leraren, een goede keus maken voor een school voor je kind? Kenmerken als individuele aandacht, hoe worden problemen gesignaleerd en sfeer worden niet meegenomen. Ook buitenschoolse activiteiten, onderwijsmethode en grootte van de klassen kunnen van belang zijn. En juist deze factoren bepalen of een kind zich zal thuisvoelen op school.

Een goede school is meer dan hoge cijfers

In enkele interviews met directeuren van particuliere scholen komt dit ook duidelijk naar voren. Zo stelt de directeur van Instituut Blankestijn, dat op zijn school kleine groepen en een gezellige sfeer onderscheidend zijn voor deze privéschool. Een van de directeuren van Maupertuus geeft als tip mee aan ouders “Ga gewoon eens praten op een particuliere school. Ga zelf eens kijken of het wat voor je kind is”. Meer dan een goed startpunt met een goed streven, is de ministeriële website dus nog niet. Wel zegt zij te gaan uitbreiden op termijn.

Overzicht van particuliere scholen

verschillende scholen online vergelijkenParticuliere scholen worden niet meegenomen in het overzicht dat het Ministerie heeft opgesteld. Echter, voor een  bewuste keuze is zoals gezegd wel wat meer informatie nodig. En dat is wat wij op deze website proberen te doen.

Daarnaast raden wij u net als de verschillende directeuren aan om eens een kijkje te nemen op een van de verschillende scholen, bijvoorbeeld door een meeloopdag of kennismakingsgesprek. Ook kunt u via een van onze menu-opties: Particulier basisonderwijs en Particulier voortgezet onderwijs vrijblijvend informatie aanvragen.

Scroll naar boven