Privéschool en een hoogbegaafd kind gaan heel goed samen. Voor hoogbegaafdheid is gelukkig steeds meer aandacht in ons land. Toch is het niet altijd eenvoudig voor hoogbegaafde kinderen om hun plek te vinden in het reguliere onderwijs. Overstappen naar een privéschool kan ervoor zorgen dat een hoogbegaafd kind beter tot zijn recht komt. Een privéschool en een hoogbegaafd kind gaan prima samen omdat de klassen in het particulier onderwijs kleiner zijn en de instructies meer persoonsgericht.

Hoogbegaafdheid herkennen

prive school aandacht voor hoogbegaafdheidVeel kinderen die hoogbegaafd zijn, weten dit niet eens. Maar zij lopen wel tegen problemen aan waarbij ze zich niet begrepen voelen. Zo hebben ze vaak geen goede aansluiting bij leeftijdgenoten. Ze hebben veelal andere interesses dan klasgenootjes, zijn sneller van begrip, wat kan leiden tot vereenzaming.

Wanneer hoogbegaafde kinderen niet genoeg of niet op de juiste manier gestimuleerd worden in hun ontwikkeling, kunnen zij gaan onderpresteren. Dit houdt in dat zij (opvallend) minder presteren dan hun capaciteiten toelaten. Het is dus belangrijk dat de school hen een uitdaging biedt. Zowel basis- als middelbare scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs op maat voor hoogbegaafde leerlingen. Veelal is hier op reguliere scholen echter weinig ruimte voor. De tijd ontbreekt om individuele begeleiding en lesmateriaal te bieden. Een privéschool biedt hiertoe meer ruimte.

Extra aandacht op een privéschool voor een hoogbegaafd kind 

prive school extra lessenSteeds vaker wijken ouders van hoogbegaafde kinderen uit naar een privéschool om de juiste begeleiding voor hun kind te vinden. Doordat de klassen hier kleiner zijn, is er meer aandacht voor elke leerling op een privéschool. De docenten kunnen veel beter en gerichter onderzoeken wat een leerling nodig heeft. Daarbij werkt een privéschool vaak niet slechts vanuit een enkele methode, maar gebruikt zij voor verschillende leerlingen verschillende benaderingen. Problemen die een hoogbegaafd kind kan hebben met de gehanteerde leerstijl op een reguliere school, kan een privéschool op deze manier ondervangen.

Leerlingen op een privéschool krijgen niet alleen een opleiding voor het examen. Zij krijgen meer, om daarna de maatschappij te betreden. Hierdoor komen kinderen met veel uiteenlopende onderwerpen in aanraking. Ook is er de mogelijkheid dieper op de stof in te gaan of extra lessen te volgen. Veel privéscholen behandelen maatschappelijke onderwerpen en bieden extra vakken aan, zoals Spaans of filosofie. Bovendien is er ruimschoots ervaring met hoogbegaafdheid aanwezig op een privéschool. En het kind ziet dat hij of zij niet de enige is met dit probleem.

Specialistische begeleiding

Een privéschool biedt vaak ook extra, specialistische begeleiding voor leerlingen met hoogbegaafdheid, bijvoorbeeld door een pedagoog of psycholoog. Dit kan voor hoogbegaafde kinderen erg van belang zijn, omdat de problemen verder gaan dan onderprestatie. De meeste hoogbegaafde kinderen beginnen hun schoolcarrière niet op een privéschool, maar gewoon op een reguliere school. Het feit dat ze zich hier onbegrepen voelden en weinig aansluiting hadden, kan grote invloed hebben op hun emotionele welbevinden. Ze kunnen hierdoor een laag zelfbeeld hebben. Ook hebben zij bovengemiddeld vaak last van faalangst, door hun vaak perfectionistische aard. Behandeling van deze problemen wordt via de privéschool geregeld. Hierdoor weet de school wat er speelt en kan hier op de juiste manier mee omgaan, ook in de les.

Nadere informatie over particuliere scholen vindt u via: Overzicht particulier basisonderwijs en Overzicht particulier voortgezet onderwijs.

Scroll naar boven