Dyscalculie in het particulier onderwijs is een actueel thema. Particuliere scholen staan onder andere bekend om hun extra expertise en begeleiding voor leerlingen met leerproblemen. Naast dyslexie en hoogbegaafdheid is er aandacht voor dyscalculie in het particulier onderwijs. Dyscalculie is een probleem wat niet erg bekend is. Toch kunnen  kinderen hier behoorlijk veel last van hebben tijdens hun schooltijd. Maar ook zaken als klokkijken, treintijden uit een tabel aflezen en het omgaan met geld zijn vaak lastiger voor kinderen met dyscalculie. Daarom is het van belang dat er aandacht is voor dyscalculie in het particulier onderwijs.

Wat is dyscalculie?

dyscalculie in het particulier onderwijsDyscalculie is een stoornis die lang niet zo bekend is als dyslexie. Letterlijk betekent het woord ‘niet kunnen rekenen’. Het betreft dan ook hardnekkige problemen bij het rekenen. Kinderen ondervinden vooral problemen bij het oproepen en toepassen van reken- en wiskunde kennis. Zo ‘automatiseren’ ze eenvoudige sommen en regels niet. Daardoor moeten ze deze steeds opnieuw uitrekenen.

Kinderen met dyscalculie gebruiken daarnaast vaak rekenmethoden die kenmerkend zijn voor jongere kinderen. Vaak visueel, zoals op de handen tellen. Ook halen de volgorde van een lastigere rekenaanpak zoals een staartdeling door elkaar. Of ze hebben problemen met het opschrijven van grote getallen.

Het is belangrijk dat een kind met dyscalculie op school genoeg begeleiding krijgt. Elke school heeft een zorgplan waarin dit staat beschreven. Ook is specifieke kennis over de stoornis belangrijk, en de mogelijkheid tot begeleiding en (extra) les op maat.

Een leerling met dyscalculie heeft extra aandacht nodig. Die bestaat uit veel herhaling en stap voor stap uitleg. Ook extra hulpmiddelen zoals tafelkaarten en fishes om te tellen. Tot slot is ook extra tijd nodig op toetsen. Daarnaast is aandacht voor het sociaal-emotionele aspect erg belangrijk. Dat is omdat een dergelijke stoornis veel invloed kan hebben op het zelfvertrouwen en de motivatie van een kind.

Echte persoonlijke begeleiding bij dyscalculie in het particulier onderwijs

dyscalculie in het particulier onderwijs

Particuliere scholen hebben de ruimte om intensieve individuele begeleiding standaard in hun manier van lesgeven op te nemen. Dankzij de kleine klassen op een particuliere school, is dit veel beter mogelijk dan op een reguliere school met klassen van 25 tot 35 leerlingen.

Ook gaan de particuliere scholen uit van de leerling. In plaats van het toepassen van de nou eenmaal aangeschafte (reken)methode. Samen met de leerling  kijkt de docent hoe deze het beste leert en werkt en wat de valkuilen voor een kind zijn.

Zoals gezegd is het ook erg belangrijk om in de aanpak van dyscalculie het kind zelfvertrouwen te geven. Doordat hij of zij niet meekomt met klasgenootjes, kan hij of zij het gevoel krijgen dom te zijn. Kinderen met dyscalculie hebben moeite met dingen die hun klasgenootjes zeer gemakkelijk afgaan. Dit kan zelfs leiden tot faalangst. Een positieve benadering, en het gericht zijn op wat het kind wel goed kan, zijn daarom zeer belangrijk!

Ook is op een particuliere school professionele expertise aanwezig. Enerzijds in de vorm van eerdere ervaringen en anderzijds ook in de vorm van een psycholoog/pedagoog. Hierdoor kan de school de juiste begeleiding op de leerling afstemmen. Dyscalculie gaat niet over, maar er zijn wel manieren om hier beter mee om te leren gaan. Daar is op een particuliere school de kennis voor aanwezig.

Scroll naar boven