Particuliere scholen staan onder andere bekend om hun extra expertise en begeleiding voor leerlingen met leerproblemen als dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid. Met name dyscalculie is een probleem wat niet erg bekend is, terwijl kinderen hier behoorlijk veel last van kunnen hebben tijdens hun schooltijd. Maar ook zaken als klokkijken, treintijden uit een tabel aflezen en het omgaan met geld zijn vaak lastiger voor kinderen met dyscalculie.

Wat is dyscalculie?

dyscalculieDyscalculie is een stoornis die lang niet zo bekend is als dyslexie. Letterlijk betekent het woord ‘niet kunnen rekenen’ en het betreft dan ook hardnekkige problemen bij het rekenen. Kinderen ondervinden vooral problemen bij het oproepen en toepassen van reken- en wiskunde kennis. Zo ‘automatiseren’ ze eenvoudige sommen en regels niet, waardoor deze steeds opnieuw uitgerekend moeten worden.

Kinderen met dyscalculie gebruiken daarnaast vaak rekenmethoden die kenmerkend zijn voor jongere kinderen (vaak visueel, zoals op de handen tellen), halen de volgorde van een lastigere rekenaanpak zoals een staartdeling door elkaar en/of hebben problemen met het opschrijven van grote getallen.

Het is belangrijk dat een kind met dyscalculie op school genoeg begeleiding mogelijk is. Elke school heeft een zorgplan waarin dit beschreven wordt. Ook is specifieke kennis over de stoornis belangrijk, en de mogelijkheid tot begeleiding en (extra) les op maat.

Een leerling met dyscalculie heeft extra aandacht nodig voor veel herhaling, aanvullende en stap voor stap uitleg en extra hulpmiddelen als tafelkaarten, fishes om te tellen en zo nodig extra tijd op toetsen. Daarnaast is aandacht voor het sociaal-emotionele aspect ook erg belangrijk, omdat een dergelijke stoornis erg veel invloed kan hebben op het zelfvertrouwen en de motivatie van een kind.

Echte persoonlijke begeleiding op een particuliere school

dyscalculie begeleiding particuliere school

Particuliere scholen hebben de ruimte om intensieve individuele begeleiding standaard in hun manier van lesgeven op te nemen. Dankzij de kleine klassen op een particuliere school, is dit veel beter mogelijk dan op een reguliere school met klassen van 25 tot 35 leerlingen.

Ook gaan de particuliere scholen uit van de leerling. In plaats van de nou eenmaal aangeschafte (reken)methode toe te passen, wordt samen met de leerling  gekeken hoe deze het beste leert en werkt en wat diens valkuilen zijn.

Zoals gezegd is het ook erg belangrijk om in de aanpak van dyscalculie het kind zelfvertrouwen te geven. Doordat hij of zij niet meekomt met klasgenootjes en moeite heeft met dingen die hen zeer gemakkelijk afgaan, kan hij of zij het gevoel krijgen dom te zijn. Dit kan zelfs leiden tot faalangst. Een positieve benadering, en het gericht zijn op wat het kind wel goed kan, zijn daarom zeer belangrijk!

Ook is op een particuliere school professionele expertise aanwezig, door eerdere ervaringen, maar vaak ook in de vorm van een psycholoog/pedagoog. Hierdoor kan de juiste begeleiding op de leerling worden afgestemd. Dyscalculie gaat niet over, maar er zijn wel manieren om hier beter mee om te leren gaan en daar is op een particuliere school de kennis voor aanwezig.

Scroll naar top