Het particulier onderwijs in Nederland bestaat vooral uit middelbare scholen en beroepsonderwijs, maar er is zeker ook gelegenheid om kinderen een particuliere basisschool te laten bezoeken. Particuliere basisscholen bevinden zich bijvoorbeeld in Amsterdam, Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Bilthoven, Breda, Haarlem, Laren, Leiden, Rijswijk, Utrecht en Rotterdam,  Met name de Winford scholen zijn over het land gespreid. Vaak hebben deze particuliere basisscholen aparte programma’s voor kinderen met leerachterstanden, dyslexie of hoogbegaafdheid.

Particuliere basisschool voor hoogbegaafde kinderen

Particuliere basisschool Florencius biedt ‘talentontwikkelend’ basisonderwijs, speciaal voor hoogbegaafde kinderen. Elk kind krijgt hier een persoonlijk ontwikkelplan en wordt hier begeleid door een team van leerkrachten en andere professionals. Deze particuliere basisschool heeft oog voor de identiteit van het kind en zijn talentontwikkeling. Ook op de particuliere basisschool Winford (zeven vestigingen) is speciale aandacht voor hoogbegaafde kinderen. Zo is het mogelijk om lessen te volgen in een tweede taal.

Welke groepen op de particuliere basisschool?

Sommige particuliere basisscholen bieden onderwijs voor de groepen 1 t/m 8, anderen zijn vooral gericht op specifieke leerjaren. Zo is particuliere basisschool Blankestijn in Utrecht vooral gericht op groep 7 en 8, waarbij de leerlingen in groep 7 oefenen voor de entreetoets en de citotoets, en in groep 8 verder gaan met de citotoets en zich voorbereiden op de brugklas.

Alle particuliere basisscholen hebben met elkaar gemeen dat ze kleinschalig, persoonlijk onderwijs bieden aan kinderen die in het regulier onderwijs niet tot hun recht komen. Door het onderwijs op een particuliere basisschool krijgt het kind de aandacht die hij nodig heeft, waardoor de prestaties verbeteren en het kind weer met plezier naar school gaat.

Scroll naar boven