een goede particuliere schoolEen goede particuliere school voor uw kind is niet zomaar gevonden. Hoe vindt u nou een school die past bij uw kind? In deze blog geven we u een aantal handvatten om u te oriënteren op particuliere scholen voor uw kind.

De zomermaanden staan voor velen in het teken van het kiezen van een school. Dat geldt wanneer uw kind groep 8 afrondt en naar een middelbare school gaat, maar ook wanneer uw zoon of dochter niet goed mee lijkt te komen en u op zoek bent naar een school die misschien beter aansluit.

Nadere informatie over particuliere scholen vindt u via: Overzicht particulier basisonderwijs en Overzicht particulier voortgezet onderwijs.

Begin bij uw kind

Een particuliere school kiezen begint uiteraard bij uw zoon of dochter. Wat is diens niveau? Wanneer hij of zij direct van de basisschool komt, zullen de score op de cito-eindtoets en het schooladvies van de leraren een belangrijke rol spelen. Maar juist ook als u het idee heeft dat er meer in zit dan wat door de basisschool geadviseerd wordt, kan een particuliere school een goede keuze zijn. Hier is veelal ook meer bespreekbaar dan op een reguliere school en is meer persoonlijke begeleiding mogelijk.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de persoonlijkheid van uw zoon of dochter. Is uw kind nieuwschierig en leert het snel en graag? Of heeft hij of zij er eigenlijk niet zo’n plezier (meer) in? Heeft uw kind structuur nodig om ergens toe te komen of pakt hij of zij zelf dingen op? Is er sprake van een leerprobleem als dyslexie, faalangst of juist hoogbegaafdheid? Het beantwoorden van dergelijke vragen, helpt u al een stap in de richting van het type particuliere school wat bij uw kind zal passen.

Ook zal het u helpen bij het benaderen van een particuliere school de juiste vragen te stellen: In hoeverre begeleidt een particuliere school leerlingen bij het plannen en huiswerk maken? Is er een speciaal beleid en werken er specialisten op het gebied van dyslexie of hoogbegaafdheid? Hoe wordt discipline gestimuleerd?

Wat vindt u belangrijk aan een goede particuliere school?

Deze vraag betreft eigenlijk het pedagogische uitgangspunt en de werkwijze van de particuliere school. In het brede aanbod van scholen is het soms moeilijk om een keuze te maken. Juist in het particulier onderwijs kunnen scholen zeer van elkaar verschillen. Van traditioneel onderwijs, met focus op kennis reproduceren en overhoren, tot zeer vernieuwend onderwijs, waarbij bijvoorbeeld talentontwikkeling centraal staat. Ga daarom bij uzelf na wat u belangrijk vindt op een school en wanneer de school volgens u een goede particuliere school is..

Een particuliere school die gelooft in “ouderwets-degelijk onderwijs” is bijvoorbeeld Instituut Blankestijn. De werkwijze op deze particuliere school richt zich op duidelijk en regelmatig uitleggen en dit ook overhoren. Op deze manier kunnen zwakke plekken van een leerling worden opgespoord. Er wordt dus ook direct actie ondernomen op basis van de resultaten van overhoringen.

Een hele andere insteek hebben particuliere scholen van Winford. Deze particuliere scholen hebben een meer holistische benadering en werkwijze. De particuliere school richt zich op een zeer brede ontwikkeling van diens leerlingen: op cognitief/mentaal, (sociaal) emotioneel en fysiek vlak. Hierbij gaan ze uit van de unieke talenten van leerlingen. Deze laatste onderwijsvormen geven de leerling meer vrijheid en zelfstandigheid in het eigen leerproces dan bij meer traditioneel onderwijs, maar vragen tegelijk dus ook meer van de kinderen.

Daarnaast is het met name op veel particuliere scholen ook mogelijk om extra vakken te kiezen. Zo bieden verschillende particuliere scholen vreemde talen aan en/of Engels vanaf de vroege basisschool Ook is vaak meer ruimte voor culturele en maatschappelijke vakken en stages. Het verschilt erg per particuliere school waar de focus op ligt.

Ten slotte is een belangrijke vraag in hoeverre en op wat voor manier u op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen van uw kind. Zijn er ouderavonden op de particuliere school? Wat voor leerlingvolgsysteem wordt gebruikt en heeft u hier toegang toe? Wat voor informatie krijgt u als ouders? En wat zijn uw behoeften hierin eigenlijk?

Vergelijk particuliere scholen

Wanneer u bovenstaande voor uzelf duidelijk heeft, dan is het een goed idee een lijst maken met de particuliere scholen die in aanmerking komen om een goede vergelijking te kunnen maken. Op de pagina’s particulier basisonderwijs en particulier voortgezet onderwijs kunt u scholen kiezen om ze met elkaar te vergelijken op ene groot aantal kenmerken.

Ook kunt u het rapport van de onderwijsinspectie van de verschillende particuliere scholen raadplegen. Hierin wordt de kwaliteit van een particuliere school inzichtelijk gemaakt. Zo zijn leerprestaties, aanbod van de leerstof, pedagogisch- en onderwijsklimaat, leerlingenzorg en -begeleiding en alghele kwaliteit opgenomen. Dit rapport is meestal te vinden op de website van de particuliere school of op de website van de onderwijsinspectie. Alleen zijn de rapporten meestal niet recent, omdat ze niet elk jaar worden opgesteld.

Maar dit zegt natuurlijk niet alles. Daarom raden wij u aan gewoon eens sfeer te gaan proeven! Een keuze voor een school is er namelijk ook zeker een waar “een goed gevoel” meespeelt. Door een keer te gaan kijken op een particuliere school, krijgt u een beter beeld van de sfeer en mentaliteit die er heersen, de kinderen die er naar school gaan en de docenten die er werken.

Veel particuliere scholen organiseren open dagen waar u kunt komen kijken. Sommige scholen maken liever direct kennis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. Voor alle particuliere scholen geldt dat zij graag de mogelijkheid bieden om kennis te maken. Tijdens een dergelijk gesprek heeft u alle tijd en ruimte om vragen te stellen, sfeer te proeven, te vergelijken en te onderzoeken of deze particuliere school echt wat is voor uw zoon of dochter.

Scroll naar boven