Waarom een particuliere school kiezen? Daar zijn verschillende redenen voor. Deze keuze wordt niet zomaar gemaakt. Vaak hebben kinderen al langere tijd problemen op school waardoor de ouders een lang proces doorlopen van nadenken en overwegen. Dat is het begin van een antwoord op de vraag waarom mensen een particuliere school kiezen voor hun kind.

Problemen met het regulier onderwijs

In een enquête onder ouders die hun kind naar een particuliere school laten gaan, werden maar liefst 1152 verschillende redenen daarvoor genoemd. De meest voorkomende redenen waren dat het kind::

  • zou blijven zitten
  • niet meer gemotiveerd was
  • te weinig aandacht kreeg
  • geen zin meer had om naar school te gaan

Vaak zijn deze problemen signalen dat er meer aan de hand is. De onvrede van ouders met het regulier onderwijs neemt toe. Daardoor gaan ze  een particuliere school overwegen. Uiteindelijk zijn er vier hoofdredenen te noemen waarom ouders kiezen voor een particuliere school:

1. Motivatieproblemen: dit is de meest genoemde reden. Het kind heeft geen zin meer in school, doet er niets voor en heeft teveel afleiding. Soms hebben kinderen zo’n grote afkeer van school dat het leren ze gewoon niet meer lukt.

2. Gedragsproblemen: dit hangt samen met motivatieproblemen. Bij gebrek aan motivatie kunnen kinderen gaan spijbelen of van school gestuurd worden. Ook is mogelijk dat ze  verkeerde vrienden krijgen en soms zelfs drugs gaan gebruiken.

3. Leerproblemen: kinderen met bijvoorbeeld faalangst, dyslexie en concentratiestoornissen. Op een particuliere school krijgen deze kinderen de extra aandacht die ze nodig hebben.

4. Disciplineproblemen: veel problemen zijn te herleiden tot een gebrek aan zelfdiscipline. Een kind krijgt het soms niet voor elkaar om zich op resultaten op de lange termijn te richten.

De oplossing: een particuliere school

Voor al deze problemen kan een particuliere school de oplossing zijn. Kernwoorden waarmee de particuliere school zich presenteert zijn kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, individuele begeleiding en structuur. De regels op een particuliere school zijn vaak streng waardoor het voor een kind moeilijk wordt zich eraan te onttrekken. Voor veel ouders is dit een geruststelling. Daarbij komt dat een kind op een particuliere school lange dagen maakt en onder toezicht huiswerk maakt. Daardoor hoeven ouders niet meer achter het huiswerk aan.

Door de kleinschaligheid op een particuliere school kunnen docenten voldoende aandacht aan leerproblemen besteden. Daarbij houden zij rekening met de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Ook het tempo kan een reden zijn om voor een particuliere school te kiezen. Op de meeste scholen kunnen leerlingen versneld hun diploma halen. Dat gebeurt doordat zij in één jaar de stof van de twee laatste klassen volgen. Dit kan handig zijn als het kind al een keer is blijven zitten.

Nadere informatie over particuliere scholen vindt u via: Overzicht particulier basisonderwijs en Overzicht particulier voortgezet onderwijs.

Bron: Ali de Regt en Don Weenink, Investeren in je kinderen. Over de keuze voor particulier onderwijs in Nederland. Amsterdam, uitgeverij Boom, 2003.

Scroll naar boven