Er zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor kiezen om hun kind naar een particuliere school te laten gaan. Deze keuze wordt niet zomaar gemaakt: vaak hebben kinderen al langere tijd problemen op school en doorlopen de ouders een lang proces van nadenken en overwegen.

Problemen met het regulier onderwijs

In een enquête onder ouders die hun kind naar een particuliere school laten gaan, werden maar liefst 1152 verschillende redenen daarvoor genoemd. De meest voorkomende redenen waren:

  • het kind zou blijven zitten
  • het kind was niet meer gemotiveerd
  • het kind kreeg te weinig aandacht
  • het kind had geen zin meer om naar school te gaan

Vaak zijn deze problemen signalen dat er meer aan de hand is. De onvrede van ouders met het regulier onderwijs neemt toe, waardoor ze  een particuliere school gaan overwegen.

Uiteindelijk zijn er vier hoofdredenen te noemen waarom ouders kiezen voor een particuliere school voor hun kind.

1. Motivatieproblemen: dit is de meest genoemde reden. Het kind heeft geen zin meer in school, doet er niets voor en heeft teveel afleiding. Soms hebben kinderen zo’n grote afkeer van school dat het leren ze gewoon niet meer lukt.

2. Gedragsproblemen: dit hangt samen met motivatieproblemen. Bij gebrek aan motivatie kunnen kinderen gaan spijbelen, van school gestuurd worden, verkeerde vrienden krijgen en soms zelfs drugs gaan gebruiken.

3. Leerproblemen: kinderen met bijvoorbeeld faalangst, dyslexie en concentratiestoornissen. Op een particuliere school krijgen deze kinderen de extra aandacht die ze nodig hebben.

4. Disciplineproblemen: veel problemen zijn te herleiden tot een gebrek aan zelfdiscipline. Een kind krijgt het soms niet voor elkaar om zich op resultaten op de lange termijn te richten.

De oplossing: een particuliere school

Voor al deze problemen kan een particuliere school de oplossing zijn. Kernwoorden waarmee de particuliere school zich presenteert zijn kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, individuele begeleiding en structuur. De regels op een particuliere school zijn vaak streng waardoor het voor een kind moeilijk wordt zich eraan te onttrekken. Voor veel ouders is dit een geruststelling. Daarbij komt dat een kind op een particuliere school lange dagen maakt en onder toezicht huiswerk maakt. Daardoor hoeven ouders niet meer achter het huiswerk aan.

Door de kleinschaligheid op een particuliere school kan er voldoende aandacht aan leerproblemen worden besteed. Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Ook het tempo kan een reden zijn om voor een particuliere school te kiezen: op de meeste scholen kunnen leerlingen versneld hun diploma halen door in één jaar de stof van de twee laatste klassen te volgen. Dit kan handig zijn als het kind al een keer is blijven zitten.

Bron: Ali de Regt en Don Weenink, Investeren in je kinderen. Over de keuze voor particulier onderwijs in Nederland. Amsterdam, uitgeverij Boom, 2003.

Scroll naar top