Problemen met het regulier onderwijs

Investeren in je kinderen is mogelijk door ze een opleiding te geven via het particulier basisonderwijs of het particulier voortgezet onderwijs. Uiteindelijk zijn er vier hoofdredenen te noemen waarom ouders kiezen voor een particuliere school voor hun kind en zo investeren in hun kinderen.

1. Motivatieproblemen
Dit is de meest genoemde reden. Het kind heeft geen zin meer in school, doet er niets voor en heeft teveel afleiding. Soms hebben kinderen zo’n grote afkeer van school dat het leren ze gewoon niet meer lukt.

2. Gedragsproblemen
Dit hangt samen met motivatieproblemen. Bij gebrek aan motivatie kunnen kinderen gaan spijbelen, ruzie krijgen met de onderwijzer (es) of van school gestuurd worden, omdat ze moeilijk te handhaven zijn.

3. Leerproblemen
Kinderen met bijvoorbeeld faalangst, dyslexie en concentratiestoornissen kunnen niet de vereiste aandacht krijgen in een grote groep. Op een particuliere school krijgen deze kinderen de extra aandacht die ze nodig hebben.

4. Disciplineproblemen
Veel problemen zijn te herleiden tot een gebrek aan zelfdiscipline. Een kind krijgt het soms niet voor elkaar om zich op resultaten op de lange termijn te richten.

Investeren in je kinderen: een particuliere school

Voor al deze problemen kan een particuliere school de oplossing zijn. Kernwoorden waarmee de particuliere school zich presenteert zijn kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, individuele begeleiding en structuur. De regels op een particuliere school zijn vaak streng waardoor het voor een kind moeilijk wordt zich eraan te onttrekken. Voor veel ouders is dit een geruststelling.

Daarbij komt dat een kind op een particuliere school lange dagen maakt en onder toezicht huiswerk maakt. Daardoor hoeven ouders niet meer achter het huiswerk aan.

Door de kleinschaligheid op een particuliere school kan er voldoende aandacht aan leerproblemen worden besteed. Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Bron: Ali de Regt en Don Weenink, Investeren in je kinderen. Over de keuze voor particulier onderwijs in Nederland. Amsterdam, uitgeverij Boom.

Scroll naar boven