Nederland heeft diverse particuliere scholen voor het voorgezet onderwijs. Er zijn twee soorten scholen.

De B2 particuliere scholen leiden op tot het staatsexamen, deze scholen volgend dus niet het reguliere examen. Deze scholen hoeven minder bevoegde leerkrachten in dienst te hebben, en hebben te maken met een milder inspectieregime.

De B3 particuliere scholen volgen het reguliere schooljaar waarbij de leerlingen ook opgeleid worden tot het doen van een regulier examen. Waardoor het cijfer niet alleen op het staatsexamen bepaalt wordt, maar de leerling er gedurende het jaar aan kan werken, net zoals in het reguliere onderwijs het geval is. [bron: OCW Rijksoverheid.nl]

Particuliere scholen in Amsterdam

De Amsterdamsche School

Cabral

De Nieuwe School

Infinity College (Diemen)

Luzac

Winford

Particuliere scholen in Apeldoorn

Winford

Particuliere scholen in Arnhem

Luzac

Winford

Particuliere scholen in Breda

Luzac

Winford

Particuliere scholen in Den Haag

Luzac

Winford

Particuliere scholen in Leiden

Luzac

Winford

Particuliere scholen in Rotterdam

Infinity College

Luzac

Winford

Particuliere scholen in Utrecht

Instituut Blankestijn

Luzac (Amersfoort en stad Utrecht)

Winford

Deelnemende particuliere scholen met andere locaties in Nederland

Luzac (Alkmaar, Eindhoven, Goes, Groningen, Haarlem,Heerenveen, Hilversum, ‘sHertogenbosch en Zwolle) 

.
Overige particuliere scholen voor voortgezet onderwijs

Erasmus College – Eindhoven & Maastricht

Maupertuus – Driebergen

Vecht College (Breukelen)

.

De particuliere scholen zijn niet afhankelijk van subsidies van de overheid. Zij worden door de ouders van de leerling gefinancierd. Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) controleert of de particuliere scholen aan de gestelde eisen voldoen. De Inspectie van het Onderwijs controleert de particuliere school op basis van een aantal criteria welke gepubliceerd worden in het inspectierapport.

U vindt bij  Particulier Onderwijs Nederland op eenvoudige wijze dé particuliere scholen van Nederland. Momenteel zijn  particuliere scholen uit een groot aantal plaatsen verwerkt in dit overzicht. Wij streven ernaar om andere particuliere scholen voor het voortgezet onderwijs ook te bewegen tot deelname aan deze website.