De kaart met locaties voor MBO, HBO en AD

Bekijk een of meer locaties met economische opleidingen in het particulier MBO, HBO en AD. Vergelijk de verschillende scholen aan de hand van diverse kenmerken met elkaar om te komen tot het resultaat dat het beste voor u past.
N.B. De getoonde informatie is vrijblijvend. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Het particulier MBO, HBO en AD

Nederland heeft een groeiend aantal particuliere scholen en opleidingen voor het beroepersonderwijs. Deze organisaties zijn niet afhankelijk van subsidies van de overheid, maar worden door de studenten zelf gefinancierd.Het ministerie van OC & W (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) controleert wel of de particuliere scholen aan de gestelde eisen voldoen. Inschrijving in het scholenregister (CROHO) is een belangrijk criterium voor de erkenning van de scholen.

Veel particuliere scholen voor het beroepsonderwijs verzorgen zowel MBO- HBO- als AD-opleidingen. AD staat voor Associate Degree. AD-opleidingen komen doorgaans overeen met de eerste twee jaar van een vierjarige HBO-opleiding. Na afronding van een AD-opleiding met een diploma, kunnen studenten hun studie voortzetten in het derde jaar van een aansluitende HBO-opleiding.

Instellingen voor MBO-, HBO- en AD-opleidingen zijn vrij in het verzorgen van informatie over hun programma’s. Een aantal scholen heeft zich bij ons aangesloten om gezamenlijk met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te laten zien wat er beschikbaar is aan particulier onderwijs in Nederland.

Eurocollege: MBO, HBO en AD

Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht.

EuroCollege is bij uitstek de school voor ambitieuze mensen die uitgedaagd en geïnspireerd willen worden.

Hogeschool Tio: MBO, HBO en AD

Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Rotterdam en Utrecht.
De erkende hbo- en mbo-opleidingen van Hogeschool Tio bereiden je voor op een carrière in hospitality, toerisme en business.
Header-IVA-Business-School

IVA Business School: MBO, HBO en IVA+

Locatie: Driebergen.

De IVA Business School is opgericht in 1930 en heeft meer dan 22.000 oud-studenten. Je kiest hier voor een leuke, gestructureerde opleiding zodat je een goede aansluiting vindt naar het bedrijfsleven.

Overig particulier MBO en HBO

Waarom particulier MBO of HBO?

Particuliere onderwijsinstellingen zijn over het algemeen kleineer dan reguliere mbo’s of hogescholen. Zij bieden kleinschalig onderwijs met veel persoonlijke aandacht voor individuele leerlingen en hun wensen. 

Particuliere studies zijn vaak flexibel in te richten door studenten. Zij hebben meer controle over hun studietempo en hoeven minder rekening te houden met verplichte contacturen. 

In tegenstelling tot de brede studies die in het regulier onderwijs voor voorkomen, zijn privéopleidingen specifiek en marktgericht. Net als in het reguliere onderwijs zijn er veel verschillen tussen onderwijsinstellingen en opleidingen: iedere studie heeft een eigen specialisme of onderwijsmethode. 

Daarnaast kan er ook bij particuliere opleidingen een groot verschil zitten in kwaliteit. Studenten die overwegen te kiezen voor een particuliere opleiding doen er dan ook goed aan te controleren of een opleiding erkend (‘geaccrediteerd’) is, en of deze voldoet aan de kwaliteitseisen. 

Particuliere instellingen worden niet gefinancierd door de overheid, maar kunnen hun opleidingen wel laten goedkeuren. Voor deze ‘geaccrediteerde’ opleidingen kunnen studenten in aanmerking komen voor studiefinanciering. Particuliere opleidingen zijn een stuk duurder dan ‘gewone’ MBO’s en HBO’s. Het is niet voor alle particuliere onderwijsinstellingen te bepalen in hoeverre studenten waar krijgen voor hun geld. 

Veel privéopleidingen doen namelijk niet mee aan de Nationale Studenten Enquete (NSE), waardoor het moeilijk is in te schatten hoe tevreden studenten daadwerkelijk zijn over hun onderwijs. Over de instellingen die wel meedoen, zoals bijvoorbeeld de hogeschool Tio en EuroCollege, zijn studenten vaak erg enthousiast. 

U vindt bij Particulier Onderwijs Nederland een beperkt aantal particuliere scholen voor MBO en/of HBO in Nederland. Wij streven ernaar om andere particuliere scholen voor MBO en/of HBO ook te bewegen tot deelname aan deze website.

zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor kiezen om hun kind naar een particuliere school te laten gaan. Deze keuze wordt niet zomaar gemaakt: vaak hebben kinderen al langere tijd problemen op school en doorlopen de ouders een lang proces van nadenken en overwegen. Dit geldt voor het basisonderwijs maar vooral voor het voortgezet onderwijs.n

Scroll naar top