Vergelijk nu verschillende scholen online

Vergelijking van scholen uit het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs is mogelijk via de website: scholenopdekaart.nl. Deze website is opgezet door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Doel van de website is een overzicht te geven van de scholen in Nederland en op deze manier transparant te zijn. Als uitbreiding van deze website is door Particulier

Lees verder »

De vakanties op een particuliere school

Hoe zit het met vakanties op een particuliere school? Heeft een leerling op een particuliere school net zo lang en net zo vaak vakantie als op een reguliere school? Het antwoord is: ja. Op een particuliere school heb je net als op een reguliere school veertig lesweken en twaalf vakantieweken per jaar. De particuliere school kiest

Lees verder »

Begeleiding keuze vervolgstudie op particuliere school

Het diploma op een particuliere school is behaald, maar wat nu? De keuze voor een vervolgopleiding is niet voor iedere leerling makkelijk. Daarom ondersteunt een particuliere school leerlingen in deze keuze. De decaan en mentor staan altijd voor ze klaar en universiteiten en hogescholen worden voor een bezoek aan de particuliere school uitgenodigd. Veel particuliere

Lees verder »

Wat scholen kunnen leren van privéscholen

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur, auteur van diverse onderwijsboeken en bevoegd leerkracht basisonderwijs. De markt in bijlessen en privéonderwijs groeit. Publieke scholen kunnen daarvan leren, schrijft Marcel Schmeier. „Kennelijk zijn onze scholen niet in staat om voldoende kwaliteit te realiseren.” Bijlesinstituten, betaalde huiswerkbegeleiding en private onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren in opkomst. Onderzoekers van Oberon en

Lees verder »

Particulier onderwijs: welke vorm kies ik?

Het particulier onderwijs in Nederland kent een aantal verschillende verschijningsvormen. De schoolkeuze heeft grote invloed op de toekomst van uw kind en daarom is het zeker bij particulier onderwijs belangrijk dat u met de juiste informatie een goede afweging kunt maken. Wij zetten de verschillende vormen van particulier onderwijs in Nederland voor u op een

Lees verder »
Scroll naar top