Begeleiding bij vervolgstudie op een particuliere school is deel van het afsluitende traject van een opleiding. De keuze voor een vervolgopleiding is niet voor iedere leerling makkelijk. Daarom ondersteunt een particuliere school leerlingen in deze keuze. De decaan en mentor staan altijd klaar om begeleiding te geven bij de vervolgstudie op een particuliere school. Soms nodigen zij zelf universiteiten en hogescholen uit om informatie te komen geven.

Veel particuliere scholen bieden de mogelijkheid om de laatste twee jaar van de middelbare school in één schooljaar te doen. De leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het eindexamen staat daarin centraal. Maar het diploma op een middelbare school is voor velen geen eindpunt van hun schoolcarrière, verre van dat zelfs! De vervolgopleiding die leerlingen daarna kiezen, bepaalt in grote mate waar hun toekomstige carrière ligt. De keuze voor een vervolgopleiding is niet voor iedere leerling even makkelijk. Een particuliere school biedt dan ook veel begeleiding aan om tot een goede keuze te komen.

Verplichte oriëntatie via begeleiding bij vervolgstudie

Begeleiding bij vervolgstudieBinnen de tweede fase van het middelbaar onderwijs en dus ook op de particuliere school is aandacht voor oriëntatie verplicht. Voor het vmbo heet dit de ‘Oriëntatie leren en werken’, Het is onderdeel van het sectorwerkstuk. Bij havo en vwo vormt de ‘Oriëntatie studie en beroep’ een onderdeel van het profielwerkstuk.

In deze verplichte onderdelen denken leerlingen na over de mogelijkheden die ze hebben na de particuliere school. Deze oriëntatie is niet het enige wat een particuliere school op dit onderdeel doet. Iedere particuliere school heeft een decaan in dienst die leerlingen kan helpen en kan adviseren.

Deze begeleiding begint overigens niet pas in het eindexamenjaar. Vaak start deze al op het moment dat leerlingen een sector- of profielkeuze moeten maken. Aan de hand van de talenten van een leerling kijkt de decaan waar mogelijk de toekomst na de particuliere school kan liggen. De sector- dan wel profielkeuze is een eerste stap in die richting. Natuurlijk volgt ook informatie over het aanvragen van studiefinanciering.

Particuliere school nodigt universiteiten uit

Ook de mentor speelt vaak een centrale rol in dit proces. Omdat een mentoraat op een particuliere school vaak klein is, kan een mentor gedurende een aantal jaar veel begeleiding bieden. Mocht de mentor er met de leerling niet uitkomen, dan komt de decaan in beeld.

Een ander middel is om leerlingen actief kennis te laten maken met de universiteiten en hogescholen. Sommige particuliere scholen vinden de oriëntatie zo belangrijk, dat zij deze instituten daarom naar de particuliere school toe halen, in plaats van dat leerlingen de open dagen bezoeken. Op deze avonden kunnen ouders en leerlingen kennis maken met de verschillende opleidingen.

Later instromen op een particuliere school

Op een particuliere school komt het vaak voor dat leerlingen pas later instromen. In de aannameprocedure komen de toekomstplannen van een leerling vaak al ter sprake. Samen met de ouders en de leerling kijkt de particuliere school dan waar de interesses en talenten van de leerling liggen. Zo kunnen zij ook nieuwe leerlingen direct goed in dit proces begeleiden.

Scroll naar boven