Vakanties op een particuliere school zijn natuurlijk van groot belang voor de leerlingen. Maar hoe zit het precies met vakanties op een particuliere school? Heeft een leerling op een particuliere school net zo lang en net zo vaak vakantie als op een reguliere school?

Het antwoord is: ja. Op een particuliere school heb je net als op een reguliere school veertig lesweken en twaalf vakantieweken per jaar. De particuliere school kiest er vaak ook voor om in dezelfde weken de vakantie in te plannen als de reguliere scholen.

Terugkomdagen op een particuliere school

Op een particuliere school zijn er wel uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de resultaten wat achter blijven. Dan kan het zijn dat de leerling op een particuliere school verplicht terug moet komen tijdens de vakantie. Dit zal meestal niet de hele vakantie zijn, maar wel een aantal dagen. Een particuliere school kiest hiervoor, om bij achterstanden direct in te kunnen grijpen en de leerlingen extra steun te geven. Wanneer de leerling zelf heeft aangegeven extra lessen te willen volgen, is dit vaak ook mogelijk tijdens de vakantieperiode op een particuliere school.

Voor veel eindexamenleerlingen vervalt op een particuliere school de meivakantie. Zo kan de particuliere school haar leerlingen nog beter voorbereiden op het eindexamen. Veel leerlingen zullen tijdens deze periode al druk aan het leren zijn, dus van een echte vakantie is voor hen vaak toch al nauwelijks sprake.

Een particuliere school kiest er meestal voor op pas vanaf de bovenbouw leerlingen terug te laten komen in hun vakantie. In de regel lukt het leerlingen in de onderbouw om al hun schoolwerk tijdens de lesweken af te ronden. Ook leerlingen in de bovenbouw die een deelpakket volgen zijn vaak gevrijwaard van de terugkomdagen. Omdat zij niet alle vakken volgen, hebben zij meestal voldoende tijd om alles af te krijgen. De praktijk leert dat leerlingen die een vol vakkenpakket hebben, of die twee jaar vwo in één jaar doen, het meest zich moeten melden op de terugkomdagen.

vakanties op een particuliere school

Zomervakantie op een particuliere school

Zoals gezegd plant een particuliere school bijna altijd de vakanties in op de momenten dat ook de reguliere scholen vakantie hebben. Dit lukt niet altijd. De zomervakantie begint later voor de examenleerlingen op een particuliere school die meedoen aan het staatsexamen in plaats van het centraal schriftelijk examen. Bij een staatsexamen doe je een aantal weken na het schriftelijk tentamen nog een mondeling tentamen. Deze mondelinge tentamens vinden pas in juli plaats. Op een privéschool waar je staatsexamen doet krijg je daarom vaak een aantal weken later zomervakantie.

Hier vindt u een overzicht van verschillende particuliere scholen. Overzicht particulier basisonderwijs en Overzicht particulier voortgezet onderwijs. Zo kunt u snel zoeken naar een particuliere school bij u in de buurt.

Scroll naar boven