In het Noorden van ons land is het aantal particuliere scholen beperkt. Maar ook hier kan uw zoon of dochter terecht op een particuliere school. Dit kan zowel in het voortgezet onderwijs bij het Luzac en voor het basisonderwijs bij De Boerderijschool in ‘t Zandt. Voor het speciaal onderwijs zijn er ook diverse mogelijkheden, zoals de Kiemkans in Rutten. Deze school hoort bij Zorgboerderij Koekalf.

Middelbaar onderwijs op een particuliere school in Groningen

Voor middelbare schoolleerlingen is er het Luzac Lyceum. Deze particuliere school in Groningen is onderverdeeld in onderbouw en bovenbouw. Onderbouwers komen van de basisschool of blijken toch niet goed mee te komen of niet te kunnen wennen aan de middelbare school. Deze particuliere school in Groningen biedt ze extra aandacht voor het leerproces en de eigen talenten. De brugklas op het Luzac Lyceum duurt twee jaar waardoor elke leerling persoonlijk wordt begeleid.

De bovenbouw van deze particuliere school in Groningen biedt veelal een alternatief voor leerlingen die anders een jaar zouden moeten overdoen. Men werkt toe naar het persoonlijke doel van de leerling en de voortgang wordt regelmatig getest. Leerlingen kunnen op deze particuliere school in Groningen hun centraal examen doen.

Basisonderwijs op een particuliere school in Groningen

Er zijn verschillende speciale particuliere scholen in Groningen die basisonderwijs aanbieden.

Allereerst is er De Boerderijschool in ‘t Zandt. Het schooltje, met slechts 20 leerlingen, is in 1991 gestart. Deze particuliere school bij Groningen gaat uit van een antroposofische insteek. Zo ontwikkelt een kind zich “in zijn gehele menszijn” en wordt het omgaan met de natuur en dieren gezien als onderdeel van de leeromgeving. Daarbij krijgen de kinderen op deze particuliere school bij Groningen ook les in kunstzinnige en ambachtelijke vakken. Net zoveel als in gewone vakken.

Uiteindelijk is deze particuliere school bij Gronigen gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden dan de leerlingen. In het toelatingsbeleid wordt actief gestreefd naar de school als afspiegeling van de maatschappij. Er zijn dan ook leerlingen met verschillende ontwikkelingsniveaus te vinden op de Boerderijschool.

Speciaal onderwijs op een particuliere school in Groningen

Een tweede particuliere school bij Groningen die basisonderwijs aanbiedt is de Kiemkans in Rutten. Deze school hoort bij Zorgboerderij Koekalf en ei-land en is in 2012 gestart met speciaal onderwijs. Leerlingen van 4 – 18 met een gedragsstoornis zijn welkom op deze particuliere school bij Groningen.

De particuliere school legt veel nadruk op kleinschaligheid en heeft maximaal 6 kinderen per groep en per twee leerlingen een begeleider. Alle kinderen krijgen een persoonlijk plan waarbij volledig wordt uitgegaan van hun mogelijkheden en talenten. Ook kan op de particuliere school bij Groningen zo goed extra zorg geboden worden aan kinderen die dit nodig hebben.

Deze particuliere school bij Groningen werkt samen met het Sprengen College, voor leerlingen met gedragsproblemen, en met de Wereldschool zodat zij zelf les kunnen geven in alle vakken. Toetsen en opdrachten worden aangeleverd door docenten.

Ook op deze particuliere school bij Groningen wordt erg gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het verhogen van het zelfvertrouwen en het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerlingen.

Scroll naar top