Een groot verschil tussen reguliere en particuliere scholen, is dat particuliere scholen niet bekostigd worden door de overheid. Hierdoor zijn ze ook een stuk duurder voor de ouders. Voor veel ouders is dat een reden om hun kind niet naar een van de particuliere scholen te sturen. Maar weet u dat het ook erg duur kan worden als uw kind niet goed genoeg presteert op een reguliere school? Deze kosten verschillen per soort onderwijs.

Basisonderwijs
Officieel betaalt u voor reguliere basisscholen, anders dan op particuliere scholen, voor uw kind geen schoolgeld. Wel is er vaak sprake van een vrijwillige bijdrage die ervaren kan worden als een verplichting. Deze bijdrage wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld schoolreis, sportdag of andere uitjes. De hoogte van dit bedrag verschilt per basisschool, maar komt meestal neer op ongeveer 65 euro. Als uw kind hier een jaar langer over doet, is dat dus financieel gezien geen groot probleem.

Voortgezet onderwijs
Ook het voortgezet onderwijs heeft een vrijwillige bijdrage voor activiteiten en andere zaken. Deze loopt vaak op tot zo’n honderd euro. Vroeger moest er ook mee betaald worden aan de schoolboeken, maar die zijn sinds het schooljaar 2009-2010 gratis. Dit scheelt u als ouders zo’n zeshonderd euro. Wel komen er vaak nog kosten bij voor zaken als een agenda, een tas, schriften en openbaar vervoer.  Over het algemeen is een jaar extra voortgezet onderwijs dus duurder dan een jaar extra basisonderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
De kosten voor middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hbo en universiteit) zijn hoger. Als uw kind op 1 augustus achttien jaar oud is, moet hij/zij lesgeld betalen voor het komende jaar. Is hij/zij nog geen achttien, dan hoeft dat niet. Ook leerlingen die nog geen achttien jaar zijn en een opleiding volgen aan particuliere scholen, moeten lesgeld betalen. Het lesgeld voor middelbaar beroepsonderwijs verschilt per jaar, maar komt neer op ongeveer 1100 euro.  Voor het hoger onderwijs is dit ongeveer 1700 euro. In dit onderwijs kost een extra jaar dus een stuk meer dan op het voortgezet onderwijs of het basisonderwijs.

Particuliere scholen
Omdat particuliere scholen niet door de overheid bekostigd worden, zijn ze duurder dan reguliere scholen. Voor veel ouders is dit een reden om hun kinderen niet naar particuliere scholen te sturen. Er zijn echter kinderen die minder goed presteren op reguliere scholen dan ze op particuliere scholen zouden doen. Dat is niet alleen jammer, maar zoals u hierboven ziet, ook financieel nadelig. Daarom is het belangrijk de prijs voor falen op een reguliere school mee te nemen in uw keuze voor reguliere of particuliere scholen.

Scroll naar top