Het particulier vmbo is vooral particulier MAVO. Het particulier VMBO is een vorm van particulier onderwijs die slechts in een beperkte vorm wordt aangeboden. Dit particulier vmbo bestaat bijna altijd uit alleen particulier mavo, ofwel de theoretische leerweg van het vmbo. Dit noemt men daarom ook wel vmbo-t. Alleen Winford biedt een gemengde leerweg (vmbo-g) aan. Dit heet dan een kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kader of vmbo-k).

In het particulier voortgezet onderwijs is het eerste jaar doorgaans een brugjaar, d.w.z. gemeenschappelijk jaar voor het vmbo, havo en vwo. Na dat eerste brugjaar, of soms pas na het tweede brugjaar, krijgen leerlingen de mogelijkheid om te kiezen uit het vmbo, het havo en het vwo. Soms is er een derde brugjaar havo-vwo waardoor de keuze voor het eindexamenniveau nog een jaartje wordt uitgesteld. Voor meer informatie kunt u naar het overzicht van het particulier voortgezet onderwijs.

particulier vmbo

Regering koos voor de benaming VMBO

Vroeger bestond het reguliere onderwijs naast vwo en havo, uit mavo en lbo (ofwel lager beroepsonderwijs). Maar dit leidde tot een spanningsveld voor ouders. Zij zagen hun kinderen liever naar de mavo gaan dan naar het lager beroepsonderwijs. Terwijl hun kinderen zich toch beter thuis zouden voelen op het VMBO. Daarom heeft de regering besloten de mavo op te nemen in het lager beroepsonderwijs. Dat lukte door het als voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te kwalificeren. Een compleet overzicht is te vinden bij Scholen op de Kaart.

Dit paste mooi, omdat zowel mavo als lbo werden erkend als voorbereiding op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Beide typen van opleidingen konden de toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs verzorgen. Tegelijk is er ook een instroom vanaf de havo naar het mbo. Zodoende kunnen leerlingen met een zeer uiteenlopende voorbereiding toch terecht in het mbo. Daar komen ze samen in gemengde klassen.

Vier vormen van VMBO

In het reguliere vmbo kiest een leerling aan het eind van het 2e schooljaar een leerweg die het beste bij hem past. Daartoe zijn vier mogelijkheden:

 1. 1. De theoretische leerweg wordt ook wel vmbo-t genoemd. Maar eigenlijk gaat het dus om het mavo-onderwijs dat is ondergebracht in het vmbo. In deze leerweg volgen leerlingen eigenlijk alleen algemeen vormende vakken. De afkorting voor algemeen vormende vakken is “avo”, zoals bij mavo en havo naar voren komt. 
 2. 2. De gemengde leerweg, ook wel vmbo-g genoemd. In deze leerweg volgen leerlingen over het algemeen 1 avo-vak minder. Daarvoor in de plaats krijgen zij 4 uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken die zij kiezen zijn van hetzelfde niveau als in de theoretische leerweg.
 3. 3. De kaderberoepsgerichte leerweg, ook wel vmbo-kader of vmbo-k genoemd. In deze leerweg volgen leerlingen vooral beroepsgerichte vakken. Dat is voor ongeveer 12 uur per week. Daarnaast zijn er avo-vakken. Deze zijn van een iets lager niveau dan in de gemengde leerweg.
 4. 4. Tot slot is er de basisberoepsgerichte leerweg, ook wel vmbo-basis genoemd. In deze leerweg volgen de leerlingen zo’n 12 uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken zijn van een iets lager niveau dan in de kaderberoepsgerichte leerweg. De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en in een beroepsgericht vak. De basisberoepsgerichte leerweg biedt naast de praktijkvakken (12 uur per week) een leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met een diploma kan een leerling naar een mbo niveau 2 opleiding.

Daarnaast zijn er nog praktijkscholen waar enkele vakken voor algemeen vormend onderwijs worden verzorgd, plus beroepsgerichte vakken. Maar er zijn geen examenverplichtingen. Deze leerlingen krijgen praktisch onderwijs en lopen stage. Daardoor hebben de leerlingen voldoende basiskennis om gewoon werk te doen bij allerlei soorten bedrijven.

Het particulier VMBO in de praktijk

Voor het particulier onderwijs is het moeilijk om beroepsgerichte vakken te verzorgen. Deze beroepsgerichte vakken vereisen lokalen waar speciale beroepsapparatuur en machines aanwezig zijn. De kosten van deze machines zouden door de ouders betaald moeten worden. Om die reden beperken de scholen in het particulier voortgezet onderwijs zich doorgaans tot de theoretische leerweg.

Winford Academy Breda is de eerste school geweest met het opzetten van een vmbo-k opleiding in Nederland. Winford College biedt sinds dit jaar ook op 3 locaties particulier vmbo-g en particulier vmbo-k aan. Dat gebeurt in Rotterdam, Apeldoorn en Arnhem. Dankzij het systeem van maatwerk kunnen leerlingen in overleg met de schooldirectie afspraken maken. Zij kunnen aangeven welke vakkenpakketten haalbaar zijn binnen de mogelijkheden van de school.

2 gedachten over “Het Particulier VMBO is vooral particulier MAVO.”

 1. Dag heer, mevrouw,

  Middels dit bericht wil ik u vragen voor inschijving van mijn dochter van 15 jaar voor de opleiding vmbo basis/ kader. Kunt u mij hieromtrent nader berichten.

  1. Hallo Nadia,
   Excuses voor de late reactie. Ik zie dit bericht nu pas.
   Inschrijven loopt niet via onze website. Wij zijn alleen een gezamenlijk informatiebron voor een reeks scholen. Inschrijven gaat via de scholen die vermeld staan op onze site. Je kunt dus een school uitzoeken en die rechtstreeks benaderen voor de inschrijving.

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven