De laatste jaren heeft de regering veel bezuinigingen in het onderwijs doorgevoerd. De vraag is wat particuliere scholen hiervan merken. De bezuinigingen treffen in ieder geval zowel het passend als het openbaar onderwijs. Hebben de particuliere scholen last van de bezuinigingen of kunnen zij er juist van profiteren?

Passend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Door de bezuinigingen moeten meer leerlingen die eigenlijk beter tot hun recht zouden komen in passend onderwijs, doorstromen naar het reguliere onderwijs. Het gevolg is dat zowel in het passend als in het reguliere onderwijs de klassen groter worden. Er is dus minder ruimte voor persoonlijke aandacht aan leerlingen.

Daarnaast ontbreekt vaak de expertise omdat juist de gespecialiseerde leraren de dupe zijn van de bezuinigingen. De scholen zouden nu hun eigen leraren moeten opleiden, zodat zij beter in staat zijn om leerlingen die speciale zorg en aandacht nodig hebben daadwerkelijk de juiste begeleiding te kunnen bieden. Dit heeft als gevolg dat de werkdruk voor leraren nog groter wordt. Zij krijgen er een extra taak bij die nog eens bovenop de al groter wordende klassen komt. Scholen zouden ook extra hulp in kunnen  kopen, bijvoorbeeld als het om ‘remedial teaching’ gaat. Hier ontbreken echter geregeld de middelen voor.

Kleine klassen op particuliere scholen

Particuliere scholen onderscheiden zich juist door te werken met kleine klassen en veel persoonlijke aandacht. Vaak stippelen zij, als dat wenselijk blijkt te zijn, persoonlijke trajecten voor leerlingen uit. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen optimaal worden begeleid op privé scholen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat particuliere scholen (of privé scholen) de laatste jaren een sterke groei doormaken. De uitgaven in deze sector zijn in tien jaar bijna verdubbeld. In de gehele sector ging in 2018 1,1 miljard euro om. Hiervan werd 88 miljoen besteed aan middelbare particuliere scholen.

Voor veel ouders zijn juist de kleinere klassen en de persoonlijke begeleiding reden om te kiezen voor privé scholen. De zekerheid dat de leerling de zorg en aandacht krijgt die het nodig heeft om zichzelf te ontplooien en dat het niet wegkwijnt in een te grote klas, geeft veel ouders een goed gevoel. Waar de klassen in het openbaar onderwijs dus blijven groeien, houden de privé scholen vast aan de kleine klassen. Vaak hebben privé scholen ook gespecialiseerde leerkrachten in dienst om zo de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Scroll naar boven