Werkwijze Winford

De school biedt de leerling persoonlijke begeleiding in klassen van maximaal 12 leerlingen. Het is mogelijk om zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs te volgen.

Basisonderwijs op Winford

Op het basisonderwijs op Winford staat kwaliteit centraal. Daarnaast is het bieden van de juiste begeleiding voor ieder kind een centrale waarde op de particuliere school. Zo is er extra aandacht voor leerlingen met problemen als faalangst of juist hoogbegaafdheid. Door aandacht te hebben kan voor elk individu een programma worden samengesteld zodat het beste uit iedere leerling gehaald kan worden. Kleine groepen en betrokken en gekwalificeerde docenten maken Winford tot een stimulerende leeromgeving.

Winford werkt veel vanuit De Noordwijkse Methode. De methode is gebaseerd op twee principes:

  • Een multi-disciplinaire aanpak om het beste uit het kind te halen. Zo worden leerlingen op Winford naast gewone lessen ook uitgedaagd hun fysieke, sociale en spirituele kanten te ontwikkelen. Expressievakken als kunst en drama behoren dan ook tot het vakkenpakket op Winford.
  • Aandacht voor de wereld om zich heen. Leerlingen worden op Winford gestimuleerd hun talenten in te zetten om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo krijgen leerlingen ook vakken als Wereldoriëntatie.

Op deze manier tracht Winford leerlingen niet alleen kennis bij te brengen om hun cito-toets of eindexamen zo goed mogelijk te maken, maar een basis te bieden waar ze hun leven lang wat aan hebben.

Middelbaar onderwijs op Winford

Winford is speciaal gericht op leerlingen die op de een of andere manier niet goed meekomen op school. De particuliere school biedt persoonlijke begeleiding op het juiste niveau. Door deze aandacht kunnen leerlingen hun talenten optimaal ontwikkelen. De kleine klassen en ervaren docenten op Winford zorgen voor een omgeving waarin dit kan. Hiervoor hanteert de particuliere school drie pijlers: zelfstandigheid, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Door enerzijds structuur te bieden en eisen te stellen, worden leerlingen gestimuleerd zelfstandig aan de slag te gaan en doelen te stellen. Daarnaast wordt op Winford aandacht besteed aan zelfreflectie. Wat wil een leerling bereiken en hoe kan hij daar komen? Ten slotte is het belangrijk dat leerlingen op Winford hun plezier in leren weer terug krijgen. Door vertrouwen uit te spreken naar de leerlingen toe, zullen zij ook weer op zichzelf gaan vertrouwen en meer kunnen dan zij aanvankelijk dachten.  Winford vat deze drie waarden samen in “De kracht van aandacht”.

MBO-opleiding op de Winford Academy

Zomaar een paar steekwoorden over de Winford Academy MBO:  Creativiteit, vrijuit denken, eigenstijl, aanvoelen van de markt, durven. De Winford Academy is voor particulier onderwijs waar wij een uniek systeem voor hebben ontwikkeld. We noemen dit “de nieuwe kunst” van het lesgeven. De student vindt de gevraagde kennis en de praktische vaardigheden van nu en straks dagelijks terug in onze lessen en opdrachten. Daarmee bieden we een tweejarige niveau 4 mbo-opleiding. Daarmee helpen we iedere leerling op weg naar een succesvolle carrière!