Leren om te leven

Onderwijs draagt bij aan het fundament van de brede ontwikkeling van leerlingen. Dat maakt het onze taak om juist de ontwikkeling van onze leerlingen optimaal te faciliteren. Wij zien onze school dus ook als een omgeving waarin leerlingen de kans krijgen om geboeid te raken. Niet alleen door de lesstof, maar ook door elkaar en de omgeving. Kortom: leren om te leven en niet leven om te leren.

Bewezen onderwijsconcept

Infinity College maakt gebruik van het bewezen onderwijsconcept van De Wereldschool. Sinds 1948 wordt succesvol wereldwijd lesgegeven.  In dit concept begeleiden vakdocenten leerlingen op afstand in het buitenland. De ouders hebben daarbij een coachende rol. Het grote voordeel van het Wereldschool onderwijs is de flexibiliteit. Het onderwijs wordt om de leerling heen gevormd.

Het Infinity College biedt dus wat jij nodig hebt! Je kunt leren op je eigen niveau en tempo.

Op het Infinity College wordt die rol van ouders vervuld door professionele coaches. Zij begeleiden je dagelijks op school bij het bereiken van je leerdoelen. Daarnaast is je vakdocent op afstand nu dichtbij. Je krijgt namelijk naast de begeleiding op afstand, ook les van je vakdocenten op school. Deze toevoegingen op het al bewezen onderwijsconcept, zorgen voor een optimale leeromgeving.

Op basis van het Wereldschoolconcept helpt het Infinity College je bij het behalen van je diploma.

Behoefte individu centraal

De snelle veranderingen in de huidige maatschappij, vragen van ons allemaal dat we blijven leren. Een leven lang leren dus. Maar hoe dan? En wat is daarvoor nodig? Wij richten ons niet enkel op het vergaren van vakinhoudelijk kennis en vaardigheden. We creëren zoveel mogelijk momenten om tot leren te komen. We leren je om te leren. Jouw ontwikkeltempo en leerbehoefte staan hierbij centraal.

De inhoud van het onderwijs wordt om jou heen georganiseerd. Zowel bij het vakkenpakket, als bij de inzet van docenten. Ook extra hulp en vakoverstijgende activiteiten organiseren we op deze manier. Alles wat jij nodig hebt om tot de gewenste ontwikkeling te komen, is op één plaats aanwezig.

Aan welke ontwikkeling werken we samen? We leren je om te leren, en creatief en probleemoplossend te denken. Het Infinity College helpt je daar graag bij.

Voorspelbaar

Een voorspelbare omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de inrichting van flexibel onderwijs.  Voorspelbaar wat betreft plaats en tijd. De school is dus goed bereikbaar en voorzien van alle benodigde faciliteiten. Lestijden zijn iedere dag van 9:00 tot 17:00 uur. Door deze lestijden is er minder of geen huiswerk thuis.