Nederland heeft diverse particuliere scholen voor basis- en voorgezet onderwijs. De particuliere scholen zijn niet afhankelijk van subsidies van de overheid, maar worden door de ouders van de leerling gefinancierd. Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) controleert of de particuliere scholen aan de gestelde eisen voldoen.

Verschillende eisen aan particuliere scholen

De Inspectie van het Onderwijs controleert de particuliere school op basis van een aantal criteria welke gepubliceerd worden in het inspectierapport. De B2 particuliere scholen leiden op tot het staatsexamen, deze scholen volgend dus niet het reguliere examen. Deze scholen hoeven minder bevoegde leerkrachten in dienst te hebben, en hebben te maken met een milder inspectieregime. De B3 particuliere scholen volgen het reguliere schooljaar waarbij de leerlingen ook opgeleid worden tot het doen van een regulier examen. Waardoor het cijfer niet alleen op het staatsexamen bepaalt wordt, maar de leerling er gedurende het jaar aan kan werken, net zoals in het reguliere onderwijs het geval is. [bron: OCW Rijksoverheid.nl]

Particuliere scholen in Amsterdam

De Amsterdamsche School
Cabral
De Nieuwe School
Infinity College
Luzac
Winford

Particuliere scholen in Den Haag

Luzac
Winford

Particuliere scholen in Rotterdam

Infinity College
Luzac
Winford

Particuliere scholen in Utrecht

Winford
Instituut Blankestijn
Luzac

Particuliere scholen met vestigingen door heel Nederland

Luzac
Winford

Overige particuliere scholen

Erasmus College – Eindhoven & Maastricht
Florencius (Amstelveen)
Maupertuus – Driebergen
Vecht College (Breukelen)

U vindt eenvoudig dé particuliere scholen van Nederland. Momenteel zijn  particuliere scholen uit Amsterdam, Amstelveen, Breukelen, Den Haag, Driebergen, Naarden, Utrecht en Zeist. Er zijn momenteel diverse particulier scholen opgenomen op deze website.

Wij werken aan een helder overzicht van dé particuliere scholen in Nederland