vorm van particulier onderwijs

De vorm van particulier onderwijs is vaak een keuze-probleem. Het particulier onderwijs in Nederland kent namelijk een aantal verschillende verschijningsvormen. De schoolkeuze heeft grote invloed op de toekomst van uw kind. Daarom is het zeker bij particulier onderwijs belangrijk dat u met de juiste informatie een goede afweging kunt maken. Wij zetten de verschillende vormen van particulier onderwijs in Nederland voor u op een rij. Van particulier basisonderwijs tot particulier voortgezet onderwijs en de internationale school.

Particuliere dagscholen (B3-scholen)

Deze vorm van particulier onderwijs lijkt het meeste op het onderwijs van reguliere scholen. De docenten hebben dezelfde bevoegdheden. Bovendien ziet de structuur van de lessen er veelal hetzelfde uit. Wat wel anders is aan particulier onderwijs is het kleine aantal leerlingen per klas. Daardoor is er meer persoonlijke aandacht voor hen. Dit particulier onderwijs is een goede oplossing voor leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben. Of onder niveau presteren in de vaak massale omgeving van reguliere scholen.

B3-scholen zijn er in de vorm van particulier basisonderwijs en particulier voortgezet onderwijs. Omdat deze scholen zelf bevoegd zijn tot het verstrekken van diploma’s, is de onderwijsinspectie strenger dan bij andere vormen van particulier onderwijs. Veel ouders vinden dit prettig, omdat het zekerheid geeft over de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien voldoen alle leerlingen aan de leerplichtwet. De inspectie houdt zowel toezicht op de vervulling van de leerplicht als op het  niveau en de kwaliteit van het eindexamen.

Particuliere exameninstellingen (B2-scholen)

B2-onderwijs is een vorm van particulier onderwijs waar iedereen, ongeacht de leeftijd, in een kortere tijd dan normaal een diploma kan behalen. Door deze vorm van particulier onderwijs worden de leerlingen opgeleid voor een staatsexamen op vmbo-, havo-, of vwo-niveau. Dit examen wordt ieder jaar op een aantal plaatsen in het land afgenomen en is niet gebonden aan een bepaalde school. Dit diploma heeft dezelfde status als een diploma uit het reguliere voortgezet onderwijs. Het diploma van particulier onderwijs verleent dus evengoed toegang tot het middelbaar of hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.

Particuliere exameninstellingen zijn met name geschikt voor leerlingen die snel hun diploma willen behalen. Volwassenen die gebruik maken van particuliere exameninstellingen doen dit vaak nadat het in het verleden niet is gelukt om een diploma van voldoende niveau te behalen in het reguliere onderwijs.

Particuliere scholen voor beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger onderwijs

Dit is de meest voorkomende vorm van particulier onderwijs in Nederland. Door dit particulier onderwijs kunnen leerlingen een mbo- of hbo-diploma behalen en kunnen volwassenen zichzelf omscholen en (alsnog) een bachelor hoger onderwijs afronden. Informatie over deze scholen is te vinden via het overzicht van MBO- HBO- en AD-scholen. De term AD staat voor Associate Degree. Dit is een diploma dat overgewaaid is uit het Angelsaksische onderwijs en komt overeen met de eerste twee jaar van een HBO-opleiding. Het is dus een soort verkort HBO.

Het particulier onderwijs voor volwassenen (vavo) wordt ook gevolgd door leerlingen die gezakt zijn voor hun eindexamen in het reguliere voortgezet onderwijs. Deze leerlingen kunnen dan alsnog hun diploma behalen, door particulier onderwijs te volgen in de vakken waarvoor zij gezakt zijn.

Thuisonderwijs

Ook thuisonderwijs is een vorm van particulier onderwijs. Hier zijn strenge eisen aan verbonden, want niet iedereen mag zonder meer thuis les krijgen. Een kind mag pas thuis particulier onderwijs krijgen als het van de leerplichtambtenaar vrijstelling krijgt van de Leerplichtwet. Dat kan alleen als hij/zij psychisch of lichamelijk niet in staat is om naar school te gaan. Of als er in de omgeving geen school te vinden is die voldoet aan de levensbeschouwelijke eisen die de ouders stellen aan een school. Als aan deze eisen voldaan kan worden, moet ook nog blijken dat diegene die het kind het particulier onderwijs zal geven (meestal de moeder) daar wel goed toe in staat is.

Internationale scholen

Deze vorm van particulier onderwijs (B4-scholen) is opgericht voor leerlingen die een andere nationaliteit hebben dan de Nederlandse. Vanwege de hoge kwaliteit van het onderwijs winnen de internationale scholen ook aan populariteit onder Nederlandse kinderen. Dit komt doordat deze scholen niet hoeven te voldoen aan alle Nederlandse regels wat betreft de inrichting van het onderwijs. Er wordt veelal lesgegeven in het Engels, maar er zijn ook scholen die een andere taal voeren als zij bedoeld zijn voor leerlingen uit een bepaald land.

Scroll naar boven