Particulier MBO en corona / covid 19 gaan niet altijd goed samen. Voor het particulier MBO heeft de regelgeving rond de beheersing van corona / covid 19 ingrijpende gevolgen. Dit geldt met name voor particuliere vakinstellingen die een gespecialiseerd aanbod hebben. Deze particuliere vakinstellingen hebben er alle belang bij om zich als middelbaar beroepsonderwijs te presenteren. Op die manier kunnen zij mee in de regelgeving voor het reguliere MBO. Dus dat zij als particulier MBO toch lessen kunnen blijven geven. De reden is dat zij dan de uitzonderingsregels van het MBO voor corona / covid 19 kunnen toepassen.

De vraag is in hoeverre deze presentatie van specifieke vakinstellingen als particulier middelbaar beroepsonderwijs is toegestaan. Centraal punt is de erkenning van een particuliere vakinstelling of  een particuliere mbo-instelling. Officiële erkenning door de overheid is van belang voor studenten om recht te hebben op studiefinanciering via de DUO. Deze studiefinanciering kan een reden zijn voor studenten om de vakopleiding te kiezen. Gezien de hoge collegegelden voor sommige particuliere opleidingen is dat niet altijd van groot belang.

De Covid-19 monitor

De dienst Inspectie van het Onderwijs heeft op 20 november 2020 een verslag uitgebracht van een onderzoek in het particulier MBO. Hierin staat hoe scholen en instellingen voor niet-bekostigd middelbaar beroepsonderwijs hun onderwijs vorm hebben gegeven. Het gaat om de “COVID-19-monitor Inspectie van het Onderwijs, ronde 3, betreffende de 1e deelname van niet-bekostigde instellingen in de mbo-sector”. Deze geeft aan dat er 120 niet-bekostigde instellingen (nbi’s) door de overheid zijn erkend, waarvan 30 niet-bekostigde instellingen in de monitor zijn onderzocht.

Particulier MBO en Corona

Om voor erkenning in aanmerking te komen moet een niet-bekostigde instelling die middelbaar beroepsonderwijs verzorgt voldoen aan de eisen van het CREBO. CREBO staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Alle kwalificaties die door de minister van OCW worden vastgesteld krijgen een crebonummer. Sterk gewijzigde kwalificaties krijgen een nieuw crebonummer. Scholen gebruiken deze codes voor hun administratie.

Uit de monitor blijkt dat veel niet-bekostigde erkende particuliere vakinstellingen en mbo’s goed functioneerden tijdens de corona-beperkingen. Dit geldt ook als deze opleidingen sterk gedifferentieerd zijn naar doelgroep. Of naar regio, branche en aantal studenten. Dat succes hangt mede af van de sector waarin de particuliere vakinstellingen en mbo’s actief zijn. Wel is het zo dat toen de beroepssector in lock-down was, het aantal stageplekken beperkt was. 

Richtlijnen voor particulier MBO en Corona

De inspectie van het onderwijs heeft een groot aantal richtlijnen voor deze groep van niet-bekostigde, maar wel erkende vakinstellingen. Maar er is vrijheid van onderwijs. Dus zijn er ook particuliere vakinstellingen of mbo-instellingen die wel samenwerken met de beroepspraktijk. Ook als zij geen officiële erkenning hebben aangevraagd of als er geen CREBO-regeling voor hen bestaat. De diploma’s of certificaten zijn dan geldig op basis van onderlinge afspraken en onderling vertrouwen .

Voor deze niet-bekostigde particuliere vakinstellingen zonder officiële erkenning, kan de publieke beeldvorming een belangrijke rol spelen. Zij willen als niet-bekostigde particuliere mbo toch in beeld komen. Zodoende kunnen zij bijeenkomsten met hun studenten verzorgen conform de richtlijnen voor de niet-bekostigde, maar wel erkende vakinstellingen en mbo-instellingen. 

Dat is niet alleen van belang voor hun studenten, maar ook voor het economische belang van de vakinstellingen zelf. Zij zijn geheel afhankelijk van de bijdragen van studenten, omdat zij als niet-bekostigde instelling zelf voor hun inkomsten moeten zorgen. Daarom schuiven zij op in hun presentatie naar het publiek van particuliere vakinstelling naar particuliere mbo-instelling.

Scroll naar boven