Hoewel de ene privé school behoorlijk van de andere kan verschillen, heeft elke privé school een vast pedagogisch regime en een aantal basisregels. Op de website van bijna elke privé-school is te lezen dat kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, discipline en structuur belangrijke waarden zijn. Van leerlingen wordt verwacht dat zij tot het eindexamen de school op de eerste plaats zetten. Discipline en een gemotiveerde houding zijn onmisbaar als je op een privé-school je diploma wilt halen. Veel ouders kiezen dan ook voor een privé-school omdat hun kind disciplineproblemen heeft (gehad) in het regulier onderwijs.

Op een privé-school maken de leerlingen lange dagen en zijn er meteen consequenties als de leerling niet op tijd is of zijn huiswerk niet gemaakt heeft. Ook worden de ouders op de hoogte gehouden van de schoolprestaties van hun kind en wordt er vanuit de privé-school naar huis gebeld als de leerling zonder verklaring van school wegblijft. Leerlingen die in het regulier onderwijs veel spijbelden of problemen hadden met huiswerk maken, krijgen op een privé-school de begeleiding die bij ze past. Vanwege de kleinschaligheid wordt het meteen opgemerkt als de leerling afwezig of ongemotiveerd is. En omdat huiswerk op school onder toezicht gemaakt wordt, kan de leerling daar niet meer onderuit komen.

Preventief kiezen voor een privé-school

Sommige ouders laten hun uit voorzorg naar een privé-school gaan, bijvoorbeeld omdat hun kind dreigt te blijven zitten. Ook kan het kind hebben aangegeven niet meer gemotiveerd te zijn, waardoor de ouders problemen aan zien komen als lastig gedrag en weerzin tegen school. Veel problemen worden op een privé-school ondervangen door de leerlingen te vragen zich aan drie gouden regels te houden: aanwezig zijn, op tijd zijn en aandachtig de les volgen. De docenten op een privé-school hebben op hun beurt veel ervaring en volgen een uitgedacht onderwijsprogramma.

Wat de leerling in ruil voor dit strakke schema en deze lange dagen terugkrijgt, is dat hij zijn diploma op een privé-school vaak in kortere tijd kan halen dan in het regulier onderwijs. Het tempo ligt op een privé-school een stuk hoger dan in het regulier onderwijs. Leerlingen geven aan dat ze dit strakke regime en deze consequent doorgevoerde regels prettig vinden, het geeft houvast en structuur. Daarnaast is de sfeer op een privé-school door de kleine klassen over het algemeen beter dan op reguliere scholen. Leerlingen hebben op elk moment de gelegenheid om vragen te stellen en doen dit ook sneller dan wanneer ze in grote groepen les hebben.

Scroll naar boven