Internet is slecht voor het geheugen. Scholieren brengen tegenwoordig veel tijd door op het internet. Veel scholen werken met een digitale leeromgeving, maar dat is natuurlijk niet de voornaamste reden dat scholieren surfen op het web. Er valt oneindig veel te beleven en er is een grenzeloze hoeveelheid aan informatie beschikbaar. Al was het maar via Wikipedia.

Veel voordelen dus, maar internet kent ook zeker nadelen. Lange teksten lezen zijn we niet meer gewend en we doen voortdurend een beroep op ons kortetermijngeheugen en nauwelijks meer op het langetermijngeheugen. De conclusie, internet is slecht voor geheugen, komt dan ook niet uit de lucht vallen. Particuliere scholen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en MBO-HBO werken daarom beperkt met internetopdrachten.

Het internet ken vele voordelen. Ook zeker voor scholieren. Veel scholen hebben een online leeromgeving waar opdrachten staan. Ook kunnen ze hun opdrachten daar ook weer kunnen inleveren. Als ze iets niet weten, biedt Google bijna altijd een uitkomst. Maar al deze voordelen hebben ook een schaduwkant. Op internet is alles snel, kort en pakkend, kunnen we nog wel lange teksten lezen? En, is al die informatie die toegankelijk is geworden dankzij internet niet te veel?

Korte teksten op internet

Het is een vuistregel voor schrijvers die online teksten publiceren. De teksten moeten kort en to the point zijn en ook nog overzichtelijk worden weergegeven. De lezer moet snel een indruk kunnen krijgen van de informatie die hij hier kan vinden. Er wordt meer gescand dan echt gelezen.

internet is slecht voor geheugenKinderen zijn dit tegenwoordig ook gewend. Facebook en Twitter staan vol met korte berichtjes. Voor school moeten ze zich echter ook verdiepen in lange – soms ingewikkelde – teksten. Dit vergt een hele andere concentratie. Deze teksten worden dan al snel als ’te lang’ gezien. In de praktijk blijkt dat veel mensen hier steeds meer moeite mee hebben.

Het particulier onderwijs springt hier op in. Zij besteden veel aandacht aan het “leren leren”. Door de individuele aanpak op particuliere scholen kunnen zij snel inschatten welke leerlingen hier – extra – begeleiding bij nodig hebben. Vervolgens kijken ze per leerling wat voor hem of haar de beste en snelste manier van leren is.

Internet slecht voor geheugen want men onthoudt weinig

Naast gebrekkige concentratie zou veel googelen slecht zijn voor het geheugen,  zo beweren wetenschappers van Columbia University. De informatie die beschikbaar is op het internet, wordt niet goed onthouden. Dat is misschien ook niet zo gek. We kunnen tegenwoordig alles direct opzoeken en zijn daardoor minder geneigd om feiten en informatie te onthouden. Met een smartphone op zak is alle informatie immers zo weer boven tafel te halen. Uit onderzoek van dezelfde universiteit blijkt ook dat mensen zelfs beter de locatie onthouden van waar ze iets hebben gevonden, dan de informatie zelf.

We doen met het vaak opzoeken van informatie voortdurend beroep op ons korte termijn geheugen. Dit vraagt zoveel van ons brein, dat er geen gelegenheid meer is om informatie en indrukken naar ons lange termijn geheugen over te dragen.

Te veel informatie?

Er is ook aangetoond dat teksten op schermen met hyperlinks, minder goed worden onthouden dan diezelfde teksten, maar dan zonder hyperlinks. De hyperlinks, die gekleurde en onderstreepte woorden in teksten, dringen de lezer nog meer informatie op. Hierdoor zijn we minder geneigd en minder goed in staat om alles te onthouden. Er is misschien dus wel te veel informatie voorhanden.

Scroll naar boven