Onlangs bracht de Onderwijsraad een rapport uit omtrent vernieuwingen in het Nederlaict-particulier-onderwijs1ndse onderwijs. Hierin wordt gesteld dat het onderwijs veel meer aansluiting moet vinden bij de 21ste-eeuwse vaardigheden. De vakken die nu worden gegeven zouden niet goed aansluiten bij de vaardigheden die vandaag de dag vereist zijn in de maatschappij.

De lesprogramma’s op Nederlandse scholen zouden vaker kritisch tegen het licht gehouden moeten worden, om zo meer bij de tijd te blijven. Hoe staat het ervoor met vernieuwingen binnen het particulier onderwijs?

Computers, beelden, video en animaties spelen een zeer belangrijke rol in de samenleving van vandaag de dag. Het lesprogramma van scholen is hier echter nog niet op aangepast. In 1995 werd het vak informatica weliswaar al ingevoerd in Nederland, sindsdien zou het vak niet noemenswaardig zijn aangepast. De Onderwijsraad stelt in het rapport dat er een permanent en onafhankelijk college moet komen met vertegenwoordigers uit het onderwijs, bedrijfsleven en de wetenschap. Dit college moet de minister van onderwijs gaan adviseren over lesprogramma’s.

Particulier onderwijs is verder

Wat betreft eigentijds onderwijs lijkt het particulier onderwijs al een stapje verder te zijn dan het regulier onderwijs in Nederland. Op het gebied van ICT is men in het particulier onderwijs niet enkel bezig met het overbrengen van specifieke kennis, maar op een bredere vorming van kinderen. Binnen het particulier onderwijs richt men zich niet alleen op schoolwerk, maar ook op wat er in de samenleving gebeurt.

ICT wordt binnen particulier onderwijs onder andere ingezet voor het digitaal oefenen met lesstof en het leren omgaan met internet, maar ook krijgen leerlingen op het particulier onderwijs les over de rol van technologie binnen deze 21ste-eeuwse samenleving.

ipad op particuliere schoolBinnen het particulier onderwijs zijn de klassen klein en is het onderwijs persoonlijker en meer specifiek afgestemd op de leerling als individu. Dit maakt dat het voor leerlingen van het particulier onderwijs op sommige scholen mogelijk is om zelfstandig op een ipad of laptop te werken. Dit sluit aan op de dagelijkse praktijk binnen veel bedrijven van vandaag de dag.

Veel scholen binnen het particulier onderwijs zijn zicht ervan bewust dat leerlingen moeten worden opgeleid om goed te kunnen functioneren binnen onze kennissamenleving.

Particulier onderwijs richt zich dan ook niet alleen op individueel gebruik van ICT onder leerlingen, maar ziet het ook als noodzakelijk dat leerlingen gedurende de jaren op het particulier onderwijs leren om online samen te werken. Dit omdat ook dit binnen vele bedrijven aan de orde van de dag is tegenwoordig.

Wat betreft vernieuwingen binnen het Nederlandse onderwijs en het rapport van de Onderwijsraad lijkt het particulier onderwijs op de goede weg te zijn dus. Feit blijft echter wel dat het continue proces van technische ontwikkelingen zal blijven aanhouden en zowel regulier als particulier onderwijs geen tijd geeft om stil te staan op dit gebied.

Scroll naar top