keuze prive school door hoge eisen vervolgstudieMet een hoog cijfer de middelbare school afsluiten, om de kansen aan die gewilde studie te beginnen te vergroten. Voor veel leerlingen op een privé school of particuliere school is dat dé reden dat ze particulier onderwijs volgen.

Steeds meer studies hanteren hoge eisen voor het toelaten toelaten van nieuwe studenten. Ouders en leerlingen kiezen er daarom vaker om (een deel van) het voortgezet onderwijs op een particuliere school te doorlopen.

Hoge eisen vervolgstudie

Leerlingen en hun ouders hechten steeds meer waarde aan het halen van hoge cijfers waarmee leerlingen de middelbare school afsluiten. Studies als Geneeskunde, Psychologie, maar ook Bedrijfskunde, en bepaalde Rechten opleidingen houden steeds vaker een (de)centrale selectie om te bepalen welke studenten aan de studie mogen beginnen.

Ook HBO-opleidingen hanteren steeds dergelijke toelatingseisen. Loting vindt veelal (gedeeltelijk) plaats op basis van het gemiddelde eindcijfer. Een acht als eindcijfer kan zo zorgen voor rechtstreekse toelating, zonder loting.

Persoonlijke aandacht maakt privé school aantrekkelijk

De persoonlijke aandacht op privé scholen maakt de scholen uniek in hun aanpak. Kleine klassen, van vaak zo’n 6 tot 12 leerlingen, afhankelijk van de school, maken dat er veel ruimte is voor begeleiding van elke leerling. Hierdoor kan vroeg ontdekt worden waar een leerling moeite mee heeft, en kan persoonlijk toegespitste hulp geboden worden.

Ook wordt voor leerlingen een individueel leertraject bepaald. Dit wordt gebaseerd op voor de leerling moeilijke vakken, maar ook op de eisen die de gewenste vervolgstudie stelt. Zeer specifieke extra training kan voor elke leerling worden geboden om aan de eisen van de vervolgstudie te voldoen.

Bijles en examentraining op een privé school

Naast gewone lessen wordt op een particuliere school vaak extra ruimte geboden voor bijles of examentraining. Een docent die volledige aandacht kan geven aan de problemen van een leerling, kan net dat duwtje in de rug zijn wat een leerling nodig heeft. Naast extra uitleg is dit vaak ook goed voor het zelfvertrouwen van de leerling. Veel oefenen, persoonlijke aandacht en aanmoediging kunnen ervoor zorgen dat een leerling met meer vertrouwen de examens in gaat.

De verhoogde eisen zorgen er tevens voor dat veel leerlingen een examentraining volgen. Particuliere scholen besteden hier ook veel aandacht aan. De examentijd is een spannende tijd, en er hangt veel van af. Leerlingen worden daarom extra begeleid, kunnen veel oefenen met de opgaven en krijgen zo nodig extra uitleg. Door de kleine groepen op een privé school kan bovendien vroeg worden ingegrepen wanneer een leerling niet goed meekomt.

Scroll naar top