Spijbelen is op veel reguliere middelbare scholen aan de orde van de dag. Wat maakt nu dat leerlingen spijbelen en hoe zou dit eventueel verminderd kunnen worden? Op een privé school wordt beduidend minder tot zelfs helemaal niet gespijbeld. In deze blog meer over het hoe en wat achter spijbelen en de wijze waarop een privé school verzuim tracht te voorkomen.

spijbelen Wat zou je moeten doen om te zorgen dat jongeren minder spijbelen? Deze vraag stelde YoungWorks, bureau voor  jongerencommunicatie, aan 100 middelbare scholieren uit Amsterdam. De leerlingen geven aan dat er twee  hoofdoorzaken zijn die leiden tot meer schoolverzuim.

Enerzijds de oorzaken die bij de leerlingen liggen: geen zin  hebben, zich verslapen, problemen thuis of gewoon liever andere dingen doen. Anderzijds de oorzaken die bij de  school liggen: chaotische roosters, ongemotiveerde leraren en/of saaie lessen. De leerlingen hebben een aantal tips  opgesteld voor scholen om spijbelen tegen te gaan, zoals strengere handhaving, een duidelijker absentiesysteem,  inspirerende docenten of het invoeren van een door de leerling zelf te kiezen ‘baaldag’ of strippenkaart met een tegoed  aan spijbeluren te verdelen over het schooljaar.

Om school aantrekkelijker te maken geven jongeren aan dat ze behoefte hebben aan een beetje meer lucht en rust op een schooldag. Daarnaast worden docenten als zeer belangrijke factor bestempeld voor de sfeer en de motivatie. De leerlingen gaven aan dat leraren vaak onpersoonlijk overkomen, terwijl leerlingen juist meer zouden willen weten wie de docenten zijn als persoon.

Voor bijna iedere particulier school (of privé school) geldt dat zij kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, discipline en structuur hoog in het vaandel heeft staan. De klassen op een particuliere school zijn kleiner waardoor er op de privé school ruimte is voor persoonlijk onderwijs. Leraren kunnen gemakkelijk meer weten en onthouden over de leerlingen, dus wellicht dat dit andersom ook het geval is wat de leerlingen op een particuliere school de mogelijkheid biedt om meer te weten te komen over de docent als persoon.

Dit kan uiteraard per school verschillen.Dat het er op een privé school op verschillende fronten anders aan toe gaat dan op een reguliere school is bekend. Maar hoe verschilt de gang van zaken op een particuliere school wat betreft spijbelen? Zouden bovenstaande adviezen wellicht niet van toepassing zijn voor een particuliere school?

Op een privé school maken de leerlingen lange dagen en zijn er directe consequenties verbonden aan te laat of niet komen aanwezig zijn. Ruimte voor ideeën als de strippenkaart of de ‘baaldag’ zal er op een particuliere school niet snel zijn. De particuliere school verwacht van haar leerlingen dat zij school op de eerste plaats zetten.

Vanuit de privé school worden ouders op de hoogte gehouden van de prestaties van hun kinderen, maar ook wordt er direct naar huis gebeld als een leerling zonder verklaring niet op school verschijnt. De strenge handhaving en het gedegen absentiesysteem waar de leerlingen uit het onderzoek om vroegen zijn dus hoogstwaarschijnlijk aan de orde op een particuliere school.

Het laatste en belangrijkste verschil tussen de reguliere en de particuliere school zit ‘m eveneens op de kleinschaligheid. Een belangrijke factor die werkt tegen spijbelen is ook de sociale controle. Er zijn op een privé school simpelweg minder leerlingen waardoor het bij zowel de leerlingen als de docenten van de particuliere school sneller opvalt als er een leerling ontbreekt.

Scroll naar boven