In het particulier onderwijs ligt de nadruk vaak op het bieden van structuur en discipline, individuele aandacht en een positieve benadering. Uit onderzoek van onder andere het APS en het Kohnstamm Instituut blijkt dat deze manier van onderwijs juist voor jongens goed werkt. Betekent dit dat particulier onderwijs met name geschikt is voor jongens?

Verschillen jongens en meisjes

De afgelopen jaren is er een discussie op gang gekomen die wijst op de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs. Jongens zouden mindere resultaten behalen en lagere onderwijsniveaus en meer uitvallen. Meisjes zouden uit zichzelf beter zelfstandig en planmatig kunnen werken, terwijl jongens meer sturing en structuur nodig hebben. En dat is nou precies wat in het particulier onderwijs geboden wordt.

Particulier onderwijs voor jongens?

Het lijkt er dus op dat met name jongens veel baat hebben bij particulier onderwijs. Dit beeld is echter wat ongenuanceerd. Inderdaad, jongens hebben behoefte aan structuur, individuele aandacht en begeleiding bij leervaardigheden, dingen die in het particulier onderwijs centraal staan. Echter, de leermethoden die in het particulier onderwijs worden toegepast, zijn in algemene zin, dus voor jongens én meisjes positief, aldus de rapporten.

Particulier onderwijs voor jongens en meisjes

individuele aandacht in het particulier onderwijsIn het particulier onderwijs is extra aandacht voor individuele (leer)problemen. Terwijl bij jongens soms extra aandacht nodig hebben omdat zij concentratieproblemen hebben, en bijvoorbeeld ook vaker dyslexie geconstateerd wordt, zijn bij meisjes andere problemen vaker aan de orde. Zo hebben zij meer last van zelfonderschatting en faalangst en zijn vaak minder goed in vakken als rekenen en natuurkunde.

Particulier onderwijs kan juist hier ook een belangrijke rol spelen. Daarnaast blijkt uit het onderwijsrapport van de inspectie van het onderwijs dat het verschil in examenresultaten van meisjes vaker uiteenloopt. Zij scoren vaak minder goed op het centraal examen dan op het schoolexamen. Particulier onderwijs kan hier extra begeleiding bieden voor meisjes in de voorbereiding op het centraal examen.

Juist de persoonlijke aandacht en individuele begeleiding op het particulier onderwijs lijkt dus het grote verschil te maken met regulier onderwijs. Door kleine klassen, goede docenten en extra aandacht voor mogelijke problemen en diversiteit kan elk kind baat hebben bij particulier onderwijs.

Bronnen:
De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2011/2012. Inspectie van het Onderwijs, 2013.

Irma Heemskerk, Edith van Eck, Els Kuiper en Monique Volman. Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het vo. Kohnstamm Institutuut, 2012.

Jannet Maréchal-van Dijken, Otto de Loor, Monique Sanders en Madeleine Vliegenthart. Jongens…aan de slag! APS, 2012.

 

Scroll naar top