particuliere school bij leerproblemenHet maken van een goede schoolkeuze is lastig wanneer uw kind met leerproblemen te maken heeft. Leerproblemen uiten zich vaak in weinig plezier beleven aan school, onzekerheid of zelfs faalangst.

Hierdoor kunnen kinderen vastlopen op school. Dus welke school biedt voldoende aandacht voor uw kind en liefst ook specialistische begeleiding? En waar gaat uw kind het naar zijn/haar zin hebben? Particulier onderwijs kan uw kind wat dit betreft meer bieden.

Aandacht voor leerproblemen

Een particuliere school kan uitkomst bieden voor leerlingen met (lichte) leerproblemen. Dankzij kleine klassen is hier veel meer aandacht mogelijk voor het individu. Leerproblemen komen zo eerder aan het licht en ook kan tijdens de les beter rekening gehouden worden met leerproblemen. Zo wordt op De Amsterdamsche School schoolbreed rekening gehouden met dyslectische leerlingen door huiswerk op het bord te schrijven, een groter lettertype aan te bieden en ook veel mondeling te toetsen.

Een dergelijke schoolbrede aanpak is mogelijk, omdat op een particuliere school vaak meer leerlingen zitten die te maken hebben met leerproblemen. Een bijkomend voordeel is dat kinderen dus ook zien dat zij niet de enige zijn die soms moeite hebben met leren. Zij zullen daardoor niet meer het gevoel hebben anders te zijn dan hun klasgenoten.

Expertise en veilige leeromgeving

Op bijna iedere particuliere school is ook extra, individuele begeleiding beschikbaar bij leerproblemen. In deze extra lessen leren kinderen hoe ze het beste met hun leerprobleem kunnen omgaan. Zo gaan hun inspanningen ook daadwerkelijk het beste resultaat opleveren. Er zijn speciale programma’s beschikbaar voor bijvoorbeeld dyslexie, maar ook voor faalangst, concentratieproblemen of hoogbegaafdheid. Omdat meer leerlingen op school leerproblemen hebben, is er veel ervaring en specialistische kennis aanwezig.

Ten slotte voorstaan veel particuliere scholen een veilige en plezierige leeromgeving. Structuur bieden, leerlingen op een positieve manier motiveren en naar school gaan weer “leuk maken” zijn hierin belangrijk. Zo stelt Instituut Blankestijn bijvoorbeeld: “leerlingen met lichte leerproblemen komen tot betere resultaten dan in het gewone onderwijs. […] De positieve studiesfeer draagt daaraan in belangrijke mate bij”.

Particuliere school gespecialiseerd in leerproblemen

particuliere school maupertuusEr is ook een particuliere school in Nederland die zich speciaal richt op kinderen met leerproblemen. Maupertuus is gericht op leerlingen tussen 7 en 20 jaar, die niet goed meekomen in het regulier onderwijs. Het doel van de particuliere school is om leerlingen slechts 1 tot 3 jaar naar Maupertuus te laten gaan, om hen vervolgens te laten terugkeren naar het regulier onderwijs.

De aanpak van de particuliere school is multidisciplinair. Kinderen krijgen naast gewone lessen, individuele begeleiding in de vorm van logopedie, ergotherapie, remedial teaching en tevens door een orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog.  Voor elke leerling wordt een individueel programma vastgesteld om de leerproblemen zo goed mogelijk aan te pakken.

Scroll naar top