De vakken die op een particuliere school worden aangeboden, zijn veelal hetzelfde als die op een reguliere school. Maar gebruikt een particuliere school ook hetzelfde lesmateriaal? En zijn de boeken bij de prijs inbegrepen of moet je die zelf aanschaffen? De antwoorden vindt u in deze blog.

De vakken die op een particuliere school worden aangeboden, zijn ook allemaal te volgen op een reguliere school. Aangezien de eisen voor het eindexamen hetzelfde zijn, moet de stof die wordt behandeld ook overeenkomen. Op een particuliere school is het dan ook gangbaar dat er wordt gewerkt met lesboeken die ook in het reguliere onderwijs worden gebruikt. Sommige scholen kiezen er express voor om met dezelfde lesboeken te werken. Zij willen er hiermee voor zorgen dat de drempel voor een eventuele terugkeer naar het regulier onderwijs laag is.

Naast lesboeken wordt er op een particuliere school ook veel gebruik gemaakt van andere materialen. Zo maken docenten eigen lesmateriaal in de vorm van opdrachten die op internet staan. Op veel particuliere scholen is het ook heel gebruikelijk dat de krijtborden al lang door de techniek zijn ingehaald: er hangen alleen nog maar beamers en elektronische schoolborden.

Individuele begeleiding

Waar het lesmateriaal op reguliere scholen hetzelfde is voor alle leerlingen, wordt op een particuliere school veelal individueel bekeken wat de behoeftes zijn. Zo kan het voorkomen dat een bepaalde leerling moeite heeft met een vak en hier extra opdrachten voor nodig heeft. Door de individuele begeleiding op een particuliere school, wordt dit heel snel opgemerkt. Het lesmateriaal wordt hier vervolgens ook op aangepast.

studieboeken particuliere schoolTwee jaar in één op een particuliere school

Veel particuliere scholen bieden het aan om bijvoorbeeld 5 en 6 vwo in één jaar te doen. Je zou dan misschien verwachten dat in zulke gevallen het lesmateriaal ook anders en compacter is. Op veel scholen wordt echter met het gangbare lesmateriaal gewerkt, maar dan in hoger tempo omdat de klassen klein zijn. Op sommige scholen wordt echter wel met lesmateriaal gewerkt dat specifiek voor twee-in-één jaar programma’s is ontwikkeld. De ontwikkeling van dit materiaal wordt in sommige gevallen zelfs door de scholen zelf gedaan.

Kosten

Op een reguliere school zijn in tegenstelling tot op een particuliere school de lesboeken gratis. Het verschilt per particuliere school of de boeken zijn inbegrepen bij het schoolgeld. Bij ongeveer de helft van de scholen is dit het geval. Vaak biedt een particuliere school waar de boeken zelf moeten worden aangeschaft een service aan om eenvoudig en snel de boeken te kunnen bestellen.

Scroll naar boven