ipad op particuliere schoolHet gebruik van ict in het onderwijs is de laatste tijd breeduit in het nieuws. Maar hoe staat het met ict in het particulier onderwijs? Hoewel dit onderwerp al jaren in de belangstelling staat, is nou ook in de politiek de discussie losgebarsten over de regels rondom ict in het onderwijs.

En gelukkig, want in een wereld waar kleine kinderen weten hoe een ipad werkt en werkgevers steeds meer ict-vaardigheden verwachten van hun werknemers, is het noodzakelijk dat leerlingen hier op school al leren omgaan met deze middelen.

Ict in het onderwijs nog weinig ingezet

Veel onderzoeken geven aan dat ict in het onderwijs nog relatief weinig wordt gebruikt, en dan met name nog voor de voorbereiding op het onderwijs. In de les zelf is weinig sprake van digitaal onderwijs. Met name social media worden amper ingezet door docenten. Uit onderzoek van 1Vandaag blijkt bijvoorbeeld dat leerlingen ict in het onderwijs ook echt missen: meer dan de helft zou graag meer digitaal leren zien in de les. Ook zijn zij negatief over de ict-bekwaamheid van hun docenten.

Positieve effecten ict in het onderwijs

Verschillende onderzoeken laten de positieve invloed zien van het gebruik van ict in het onderwijs. Zo zou dit onderwijs aantrekkelijker maken en de leerlingen gemotiveerder. Ook zijn er meer mogelijkheden voor maatwerk en zelfstandigheid wanneer ict wordt ingezet in het onderwijs. Zo kunnen kinderen zelfstandig stof herhalen wanneer zij hier moeite mee hebben en kan iedereen in zijn of haar eigen tempo werken. Een goed voorbeeld van een toepassing van ict in het onderwijs met effect, komt uit een onderzoek in opdracht van Kennisnet, waaruit blijkt dat leerlingen betere prestaties leveren in wiskunde en hun plezier wordt verhoogd.

Maar belangrijker nog: leerlingen moeten opgeleid worden om goed te kunnen functioneren in onze kennissamenleving. Noodzakelijk is het dan dat zij op school ict onderwijs krijgen en bijvoorbeeld leren online samenwerken en samen tot nieuwe inzichten te komen (co-creatie). Verder is het belangrijk hen een kritische houding bij te brengen om informatie te verwerken en media te beoordelen. Veiligheid en privacy zijn daarnaast natuurlijk ook van belang. Leerlingen zouden dus ook onderwijs over ict moeten krijgen.

Toch is er ook hoop. Uit europees onderszoek onder 31 europese landen blijkt dat docenten zich vertrouwd voelen met ict in het onderwijs en er ook positief tegenover staan dit in te zetten in de les.

Ict in het particulier onderwijs

ict in het particulier onderwijs

De inzet van ict in het particulier onderwijs lijkt al wat verder gevorderd. Veelal zijn deze scholen niet alleen gericht op het overbrengen van specifieke kennis, maar ook op een bredere vorming van kinderen.

De particuliere scholen zijn dan ook erg gericht op wat er in de maatschappij gebeurt. Ict in het onderwijs krijgt hier bijvoorbeeld vorm door digitaal oefenen van lesstof, leren omgaan met internet, maar ook les over de rol van technologie in de samenleving.

Ook in andere lessen is ict in het particulier onderwijs aanwezig. Door de kleine klassen is veel ruimte voor maatwerk en individuele aandacht, waardoor goed op een laptop of ipad gewerkt kan worden. Er zijn ook al particuliere scholen waar leerlingen allemaal met een eigen laptop werken. Op deze manier kan iedereen op zijn eigen tempo leren en kan het aangeboden lesprogramma op de leerling worden aangepast.

Ten slotte draagt de inzet van ict in het particulier onderwijs bij aan de benadering die veel particuliere scholen nastreven dat ‘leren leuk moet zijn’. Door ict in het onderwijs in te zetten om leerlingen de stof eigen te laten maken, wordt aangesloten op hun belevingswereld. Hierdoor raken kinderen gemotiveerd en zullen weer plezier krijgen in studeren. Dit draagt uiteindelijk bij aan de resultaten. Ict is in het particulier onderwijs dus een manier van leren die al regelmatig wordt toegepast.

Scroll naar boven