Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken in het voortgezet onderwijs is natuurlijk anders dan huiswerk maken op de basisschool, waar huiswerkbegeleiding  minder aan de orde is. Kon uw kind op de basisschool nog wel eens onvoorbereid een toets maken en dan toch een voldoende halen, in het voortgezet onderwijs wordt dat moeilijker.

Er zijn meer vakken om huiswerk voor te maken en de dagen duren langer, zodat er minder tijd is om thuis huiswerk te maken. Ook hangt er meer vanaf: als uw kind niet genoeg voldoendes heeft op de eindlijst, kan het blijven zitten om een niveau omlaag geplaatst worden. Daarbij is het voor uw kind natuurlijk wennen: een nieuwe school, andere docenten, heel veel nieuwe dingen en een hoger niveau en tempo dan op de basisschool.

Daarom is het logisch dat veel kinderen aan het begin opstartproblemen hebben. Ze zijn vaak moeilijk te motiveren, hebben concentratie- en disciplineproblemen bij het huiswerk maken en soms zelfs last van faalangst. Huiswerkbegeleiding kan dan net dat extra steuntje in de rug bieden.

‘Leren leren’ met huiswerkbegeleiding

Niet iedereen die problemen heeft met huiswerk maken, heeft huiswerkbegeleiding nodig. Soms is het voldoende om de computer en de televisie uit te zetten of een beloning in het vooruitzicht te stellen. Bij het vooruitzicht om naar een andere klas geplaatst te worden of te blijven zitten, gaan kinderen vaak uit zichzelf aan de slag met huiswerk. Het helpt altijd om in een rustige omgeving huiswerk te maken, zonder afleiding, en goed te plannen.

Een goede planning is het halve werk. Maar als het uw kind niet lukt om zelf initiatief te nemen of lang genoeg de aandacht vast te houden, kan het helpen om huiswerkbegeleiding in te zetten. Bij huiswerkbegeleiding wordt uw kind niet alleen geholpen met huiswerk maken, maar leert het ook op wat voor manier je moet leren. Door te ‘leren leren’ is uw kind ook op de lange termijn geholpen.

Huiswerkbegeleiding nodig of een groter probleem?

Vrijwel altijd is huiswerkbegeleiding terug te zien in de stijgende cijfers van uw kind. Maar soms blijkt huiswerkbegeleiding niet voldoende te zijn. Bijvoorbeeld omdat uw kind zich toch in de verkeerde klas bevindt: het niveau is te laag, te hoog of het klikt niet met de klasgenoten. Dan is het belangrijk om contact op te nemen met de mentor, om zo te kijken wat voor andere oplossingen er zijn.

Het is ook mogelijk dat uw kind last heeft van faalangst, dyslexie, dyscalculie of andere lichamelijke of psychische problemen. In dat geval kan huiswerkbegeleiding een onderdeel van de oplossing zijn, maar soms is er dan meer nodig.

Scroll naar top