Voor sommige leerlingen kan huiswerkbegeleiding een uitkomst zijn bij bijvoorbeeld de overstap van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. Het is natuurlijk best wennen als je opeens huiswerk krijgt. Leerlingen van een particuliere school kunnen vaak op hun school terecht voor huiswerkbegeleiding.

Voor kinderen die niet op een particuliere school zitten, komen er steeds meer organisaties die zich specialiseren in huiswerkbegeleiding. Ze zijn er in vele soorten en maten, maar wat overeenkomt is dat de begeleiding verder gaat dan alleen huiswerk maken.

Voor sommige leerlingen is huiswerk maken geen probleem, maar anderen hebben er meer moeite mee. Het kan soms lastig zijn om het op te brengen om na een lange schooldag ook nog thuis aan het werk te moeten. Veel particuliere scholen streven er daarom naar dat hun leerlingen het schoolwerk op school af hebben. Dit kan echter niet altijd, zeker niet in de aanloop naar bijvoorbeeld examens.

Als leerling op een particuliere school is het geen probleem om huiswerkbegeleiding te krijgen. Iedere particuliere school biedt namelijk huiswerkbegeleiding aan voor eigen leerlingen. Als externe leerling huiswerkbegeleiding krijgen op een particuliere school kan vaak niet. Als je van plan bent om gedurende het schooljaar in te stromen op een particuliere school dan kan er in sommige gevallen wel een huiswerkbegeleidingstraject worden aangeboden.

Huiswerkbegeleiding op maat

Voor kinderen die niet op een particuliere school zitten, zijn er genoeg andere organisaties die huiswerkbegeleiding aanbieden. Bij huiswerkbegeleiding werken de kinderen in een omgeving waarin ze gestimuleerd worden om aan het hun schoolwerk te gaan. Waar ze thuis misschien veel afleiding hebben van bijvoorbeeld een televisie of laptop, wordt er bij huiswerkbegeleiding op toegezien dat de kinderen zich focussen op het huiswerk.

Maar daar houdt de begeleiding vaak niet op. Tijdens huiswerkbegeleiding is er meer aandacht voor de kinderen. Er is, dankzij het werken in kleine groepjes of soms zelfs individueel, meer ruimte voor persoonlijke begeleiding dan in het reguliere onderwijs. Mocht de leerling moeite hebben met bepaalde vakken, dan kan hier op ingespeeld worden met extra uitleg. Er kan dus echt maatwerk worden geleverd.

Daarnaast krijgt een leerling vaak ook hulp bij het plannen van al het huiswerk. Het kan lastig zijn om tussen de stapels werk nog het overzicht te bewaren. Huiswerkbegeleiding helpt ook hierbij. Tijdens het traject zijn er vaak momenten om te evalueren zodat er ook altijd nog kan worden bijgestuurd als dat nodig mocht blijken.

Ontspannen

Een bijkomend voordeel van huiswerkbegeleiding is dat de kinderen wanneer ze thuis zijn zich echt met andere dingen bezig kunnen houden dan met school. Ze hebben dan de ruimte om te ontspannen. Met het hoofd helemaal leeg op de bank hangen, voelt immers heel anders dan met de gedachte dat je eigenlijk nog huiswerk zou moeten maken!

Scroll naar top