Het eindexamen is jaarlijks de climax van het onderwijs. Misschien is uw kind van plan extra examentraining te volgen bij een particuliere school? Sommige particuliere scholen bieden dit aan. Andere particuliere scholen willen alle aandacht richten op hun eigen leerlingen. Maar hoe bereiden leerlingen op een particuliere school zich voor op het eindexamen? En is het slagingspercentage van een particuliere school hoger?

Er is een klein aantal particuliere scholen dat examentraining aanbiedt voor externe leerlingen. De trainingen duren twee of drie dagen. Omdat er een opbouw inzit, is aanwezigheid bij alle dagen vereist. De kosten voor een examentraining liggen tussen €275,- en €495,- per vak. Tijdens een examentraining krijgt uw kind een persoonlijke en gerichte voorbereiding op het Centraal Eindexamen. Particuliere scholen bieden de trainingen vaak al aan vanaf één vak. Het is ook mogelijk om voor meerdere vakken in te schrijven. Meestal zijn alle examenvakken op havo- en vwo-niveau te volgen, een enkele particuliere school beperkt zich tot een selectief aantal vakken. De trainingen worden door het hele land aangeboden. Ook voor het herexamen kan uw kind terecht bij een particuliere school.

Bij een enkele particuliere school is het slechts bij uitzondering mogelijk om als externe leerling examentraining te doen, bijvoorbeeld als er naast eigen leerlingen nog ruimte over is voor bepaalde vakken. Scholen geven aan dat ze soms een voordeel is om te werken met eigen leerlingen, omdat zij gewend zijn aan de manier van werken en studeren.

Eindexamen op een particuliere school

Door de kleine groepen – die in aanloop naar de examens soms nog kleiner worden gemaakt – en de individuele aandacht die uw kind krijgt op een particuliere school kunnen de docenten al snel ingrijpen als er een achterstand dreigt. Dit is het belangrijkste speerpunt van particuliere scholen op weg naar het Eindexamen. Op basis hiervan maken zij bijvoorbeeld een individueel studietraject voor uw kind. Vervolgens worden de resultaten regelmatig tussentijds geëvalueerd, ook u als ouder wordt hierbij betrokken.

Andere particuliere scholen werken met proefexamenweken. In deze week kunnen leerlingen kennis maken met het examenniveau en de manier waarop de examens zijn opgesteld. Zo komen zij niet voor verassingen te staan. Vaak begeleidt de docent de leerling tot aan de deur van het examenlokaal om ook morele steun te kunnen bieden. De scholen en docenten staan dus tot aan het eind klaar voor uw zoon of dochter.

Slagingspercentages op particuliere scholen

De slagingspercentages bij openbare scholen lagen in 2012 voor het vwo, havo en vmbo allemaal rond de 87%. De slagingspercentages van de meeste particuliere scholen zitten rond dit landelijk gemiddelde. Een enkele particuliere school heeft een slagingspercentage van 95% over de laatste drie jaar. Aangezien particuliere scholen relatief meer leerlingen met een leerproblematiek begeleiden, is een slagingspercentage dat gelijk is aan het landelijk gemiddelde een goede score te noemen.

Scroll naar top