De zomervakantie komt eraan. Leerlingen smachten naar het lekkere weer en vooral naar de vrije tijd. Even geen schoolzaken aan het hoofd. Hoe zit het met vakanties op een privé school? Heeft een leerling op een privé school net zo lang en net zo vaak vakantie als op een reguliere school?

Het antwoord is: ja. Op een privé school heb je net als op een reguliere school veertig lesweken en twaalf vakantieweken per jaar. De privé school kiest er vaak ook voor om in dezelfde weken de vakantie in te plannen als de reguliere scholen.

Terugkomdagen op een privé school

Op een privé school zijn er wel uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de resultaten wat achter blijven. Dan kan het zijn dat de leerling op een privé school verplicht terug moet komen tijdens de vakantie. Dit zal meestal niet de hele vakantie zijn, maar wel een aantal dagen. Een privé school kiest hiervoor, om bij achterstanden direct in te kunnen grijpen en de leerlingen extra steun te geven. Wanneer de leerling zelf heeft aangegeven extra lessen te willen volgen, is dit vaak ook mogelijk tijdens de vakantieperiode op een privé school.

Voor veel eindexamenleerlingen vervalt op een privé school de meivakantie. Zo kan de privé school haar leerlingen nog beter voorbereiden op het eindexamen. Veel leerlingen zullen tijdens deze periode al druk aan het leren zijn, dus van een echte vakantie is voor hen vaak toch al nauwelijks sprake.

Een privé school kiest er meestal voor op pas vanaf de bovenbouw leerlingen terug te laten komen in hun vakantie. In de regel lukt het leerlingen in de onderbouw om al hun schoolwerk tijdens de lesweken af te ronden. Ook leerlingen in de bovenbouw die een deelpakket volgen zijn vaak gevrijwaard van de terugkomdagen. Omdat zij niet alle vakken volgen, hebben zij meestal voldoende tijd om alles af te krijgen. De praktijk leert dat leerlingen die een vol vakkenpakket hebben, of die twee jaar vwo in één jaar doen, het meest zich moeten melden op de terugkomdagen.

Zomervakantie op een privé school

Zoals gezegd plant een privé school bijna altijd de vakanties in op de momenten dat ook de reguliere scholen vakantie hebben. Dit lukt niet altijd. De zomervakantie begint later voor de examenleerlingen op een privé school die meedoen aan het staatsexamen in plaats van het centraal schriftelijk examen. Bij een staatsexamen doe je een aantal weken na het schriftelijk tentamen nog een mondeling tentamen. Deze mondelinge tentamens vinden pas in juli plaats. Op een privé school waar je staatsexamen doet krijg je daarom vaak een aantal weken later zomervakantie.

Hieronder vindt u een overzicht van verschillende privé scholen. Klik hier om snel te zoeken naar een privé school bij u in de buurt.

Over 

Fons Vernooij is actief in het ontwikkelen van websites sinds 11-11-1999. Als eigenaar van Adviesbureau CASA heeft hij portals ontwikkeld zoals onderwijsportaal.nl en vacatures-onderwijs.nl. Binnen deze portals is hij actief als webmaster van particuliere-scholen.nl en particulier-beroepsonderwijs.nl.