De lesweek op een privéschool (dan wel particuliere school) is van belang voor ouders en leerlingen. Dat geldt zowel voor het particulier basisonderwijs als het particulier voortgezet onderwijs. Duren de lesdagen extra lang? Zijn er ook verplichte lessen op zaterdag? En als leerling van een privéschool hoef je zeker nooit huiswerk te maken? Een greep uit de beweringen over privéscholen. Een aantal beweringen kloppen, maar ook een aantal zeker niet. Wat is waar als het gaat de lesweek op een privéschool?

Op een privéschool beginnen de lessen meestal om 9:00 uur. Een enkele privéschool kiest ervoor om om 8:30 uur met de eerste les te beginnen. Op een privéschool is het wel gebruikelijk om lange dagen te maken. Vaak duren ze tot 17:00 uur en soms zelfs langer. De meeste scholen hanteren wel het beleid dat de eerste en tweedejaars klassen minder lang op school hoeven te zitten. De duur van de lessen verschilt per privéschool. Het meest gebruikelijk zijn lessen van 45 minuten of van een uur. Uitgebreide informatie kunt u vinden bij de informatie per locatie van particulier voortgezet onderwijs of particulier basisonderwijs.

Waar openbare middelbare scholen vaak tussenuren hebben, is dat op een privéschool maar zelden het geval. De school vult de uren tussen de lessen in met studieblokken. Onder begeleiding van de eigen docent of van een surveillant kunnen de leerlingen aan school werken. Een enkele privéschool gaat dan ook over de, door de overheid, vastgestelde urennorm heen. De gedachte is dat door de stof vaak te herhalen de leerling er meer van opsteekt. Dit komt de resultaten ten goede.

de lesweek op een privé-school

Huiswerk en de lesweek op een privéschool

Omdat de leerlingen op een privéschool zulke lange dagen maken, hoeven ze thuis minder tijd aan huiswerk te besteden. Tijdens de eerder genoemde studieblokken en de lessen krijgen de meeste leerlingen al het schoolwerk af. In de periodes dat de examens naderen kan het wel voorkomen dat er ook aan thuis aan school moet worden gewerkt. Ook kunnen leerlingen die hele volle vakkenpakketten hebben gekozen, vaker met huiswerk te maken krijgen. Een enkele privéschool kiest er voor om in de bovenbouw de leerlingen geregeld huiswerk mee te geven. Dit omdat de leerlingen dan genoodzaakt zijn zelf een planning te gaan maken. Hierdoor leren de leerlingen ook om zelfstandig aan de slag te gaan.

Lessen op zaterdag op een zijn er op een privéschool alleen bij hoge uitzondering. Tijdens de reguliere lesweken hebben de leerlingen in het weekend vrij. Alleen als er bijvoorbeeld examens aankomen dat kan het zijn dat er extra lessen worden aangeboden op de zaterdag. Dit is dan vooral bedoeld voor de leerlingen die nog wat extra begeleiding nodig hebben, of die de stof nog graag een keer willen herhalen.

Scroll naar boven