Discipline en structuur

Door de overvloed aan informatie, consumentenartikelen, belevingen en vermaak is het moeilijk voor jongeren om hun weg te vinden en zich staande te houden in de maatschappij. Op EuroCollege erkennen wij dit probleem en bieden wij studenten juist discipline, structuur en een duidelijke sturing.

Leren is leuk als je groeit

Veel onderwijsinstellingen kiezen er tegenwoordig voor om geen cijfers te geven. Als een leerling moeizamer meekomt met de rest van de klas wordt er vaak gedacht dat het niveau te zwaar is en laat men deze in de meeste gevallen afstromen naar een lager niveau. In plaats van deze studenten te begeleiden en leren door te zetten, wordt het hem gemakkelijk gemaakt. Op EuroCollege is dit anders. Wij volgen het principe ‘no pain, no gain’ en leren onze studenten dat doorzettingsvermogen en wilskracht de sleutels zijn tot succes. Wij geloven dat leren pas leuk is als je zelf voelt dat je erdoor groeit.  

De andere aanpak

EuroCollege kiest dus voor een andere aanpak, één die tegen de gangbare stroom ingaat van zelfstudie en onlineonderwijs. Wij maken gebruik van ervaren docenten uit het bedrijfsleven, die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven om de studenten te motiveren en te inspireren. Wij tonen onze studenten dat doelgericht en gestructureerd toepassen van opgedane kennis en kunde de basis is om het te maken in het bedrijfsleven.

Scroll naar top