bijlesMeer en meer bijlesinstituten schieten uit de grond. En dat is niet zo gek. De aangescherpte exameneisen jagen zowel ouders als leerlingen de stuipen op het lijf en dan is bijles een goede manier om tijdelijk wat extra begeleiding te krijgen.

De nieuwe exameneisen houden in dat zowel havo als vwo leerlingen niet meer dan een vijf voor de eindcijfers van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mogen halen. Daarnaast moet het gemiddelde onafgeronde centraal examencijfer tenminste 5,5 zijn. En dat is nog niet alles. In schooljaar 2013-2014 moeten leerlingen een rekentoets maken en gaat deze toets het jaar erop tot de kernvakken behoren.

Ook scholen reageren hierop door toetsen te verzwaren en zo te zorgen dat leerlingen met een hoger schoolexamencijfer het centrale examen ingaan. Het verschil tussen beide cijfers mag namelijk niet te groot zijn. Leerlingen kunnen dus niet meer hun school cijfer ‘ophogen’ met het cijfer voor hun centraal examen om zo voldoende uit te komen. Kortom: examenstress. Geen wonder dus dat steeds meer hulp gezocht wordt buiten de reguliere lessen in de vorm van bijles om alles op alles te zetten om uiteindelijk dat diploma te halen.

Waarom bijles?

Op een bijlesinstituut krijgen bijlessers begeleiding op maat. Dit is precies waar veel kritiek op is in het regulier onderwijs: grote klassen, lerarentekort. Op deze manier is er weinig individuele aandacht mogelijk. En dat is nou vooral wat leerlingen nodig hebben. Iemand die de tijd neemt, er voor ze is en kijkt naar wat zij nodig hebben. Dankzij bijles in kleine groepjes, of zelfs individueel, kan dit.

Ook wordt bij bijles alleen gefocust op de vakken waarin een leerling achterloopt of waar hij of zij moeite mee heeft. En, nog belangrijker, ook de manier van leren kan op de leerling aangepast worden. In een klas is het vrijwel onmogelijk om verschillende benaderingen of lesmethoden te gebruiken, maar tijdens bijles is dit juist het uitgangspunt. En soms is dat net datgene wat nodig is om het kwartje te laten vallen. En dat is dan weer goed voor het zelfvertrouwen. Dat kleine beetje extra begeleiding tijdens de wekelijkse bijles, kan ervoor zorgen dat leerlingen met meer vertrouwen naar toetsen gaan en daardoor presteren.

Veel bijlesinstituten hebben ook aandacht voor het leren plannen van studie en huiswerk. Van leerlingen wordt tegenwoordig verwacht dat zij zelf hun tijd indelen en zelfstandiger werken. Dit is vaak lastig en sommigen hebben iets meer structuur nodig om ook echt aan het huiswerk te beginnen. Op een bijles instituut leren kinderen door de bomen het bos weer zien. Door ze te leren plannen, kunnen ze zo makkelijker ook weer zelf aan de slag. Ook nadat de bijles is afgelopen, hebben ze hier wat aan.

Scroll naar boven