apps in het onderwijs
Building Parallel Circuits

Apps in het onderwijs worden steeds belangrijker. Steeds vaker zetten scholen digitale media als iPads in het onderwijs in. Er zijn zelfs hele scholen opgezet die uitgaan (of eigenlijk uitgingen) van dit leermiddel, de zogenaamde Steve Jobs Scholen. Op de meeste andere scholen is het nog lang niet zover dat leerlingen alles op de iPad doen. Maar de iPad kan wel een interessante aanvulling vormen in de klas. En apps in het onderwijs vormen daar een belangrijke schakel in.

Op een iPad is een meer interactieve en daarmee vaak interessantere manier van leren mogelijk. Daarbij kan de leerling zelf ook dingen doen of processen visualiseren. 

Natuurkunde op de iPad

Natuurkunde is een vak waar veel leerlingen moeite mee hebben, omdat de lesstof soms erg abstract kan zijn. Met behulp van iPad apps kan deze materie op een boeiende en speelse manier worden uitgelegd en natuurlijk zelf uitgetest. Zo kun je met de app Touch Physics proefjes doen met de zwaartekracht. Met zelfgetekende objecten en met behulp van de zwaartekracht laat je een bal rollen en op een bepaalde plaats terecht te komen.

iPad app Vernier video Physics
Vernier Video Physics

Een ander leuk voorbeeld is Building Parallel Circuits, die het principe van stroomkringen uitlegt. In de app kun je zelf stroomkringen maken met schakelaars, stroomdraden en batterijen. Door dit zelf uit te proberen komen leerlingen er beetje bij beetje achter waarom de gesloten stroomkringen op bepaalde momenten wel of juist niet werken.

Maar favoriet op het gebied van natuurkunde apps is toch wel Vernier Video Physics, door de interactieve mogelijkheden. Met deze iPad app kun je bewegende objecten analyseren door middel van video. Vernier Video Physics bevat een aantal standaard video’s maar leerlingen kunnen ook thuis video’s maken om te analyseren. En het is natuurlijk veel leuker om je vrienden stuntend op hun skates of je eigen trap tegen een voetbal te analyseren. Met behulp van de app kan de beweging van het gefilmde object vervolgens onderzocht worden.

De particuliere school als proeftuin voor apps in het onderwijs

Naast dat het een leuke en interactieve manier is om natuurkundeles te volgen, krijgen leerlingen ook meer regie over het eigen leerproces. Zij kunnen op hun eigen tempo en zoveel als ze willen een experiment uitvoeren, opnieuw beginnen als ze dat willen en eigen input gebruiken. Hierdoor worden leerlingen geprikkeld de aandacht erbij te houden en iedereen kan tegelijk aan de slag.

In Amerika zijn het de particuliere scholen die ver vooruit zijn met het gebruik van technologie in het onderwijs. Maar ook in Nederland kunnen particuliere scholen een interessante plaats zijn om met dergelijke methoden te experimenteren. Dit omdat particuliere scholen hun leerlingen vaak al meer regie bieden in het eigen leerproces. Ieder op zijn eigen tempo, zelf input leveren en interactieve lesmethoden zijn hier vaak al in de les aanwezig.

Daarbij komt dat voor het gebruik van iPads in de klas, een kleinschalige aanpak goed werkt. Dit, en een individuele aanpak, zijn vaak speerpunten van het particulier onderwijs. Bovendien is de iPad een goede manier om aan te sluiten op de belevingswereld van leerlingen, iets wat veel van de scholen nastreven. Met deze leervorm kan elke leerling op zijn eigen tempo en niveau leren, studeren en oefenen.

Zo kunnen leerlingen met dyslexie de tijd nemen voor het lezen van instructies, leerlingen die moeite hebben met natuurkunde het experiment verschillende keren uitvoeren. En leerlingen die hun klasgenoten juist ver vooruit zijn kunnen hun experimenten zo ingewikkeld maken als zij zelf willen.

Particulieren scholen bieden veelal onderwijs aan leerlingen die hun examen niet haalden, kampen met concentratieproblemen of juist de uitdaging missen op school. Een dergelijke interactieve aanpak kan misschien net dat extra zetje in de goede richting geven.

Scroll naar boven