Bent u op zoek naar een privé school in Rotterdam voor uw zoon of dochter? Dan heeft u verschillende mogelijkheden om uit te kiezen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende privé scholen die zich in Rotterdam en omgeving bevinden.

Privé school Rotterdam voor middelbaar onderwijs

examen particuliere school

Er zijn verschillende privé scholen in Rotterdam te vinden. Allereerst is er het Luzac. Deze privé school in Rotterdam kan worden onderverdeeld in het Luzac Lyceum, waar de gehele middelbare school gevolgd kan worden, en het Luzac College, waar de nadruk ligt op versneld examen doen.

Op het Luzac Lyceum staan kleine klassen en het goed begeleiden van leerlingen centraal. Dit zijn volgens deze privé school in Rotterdam de voorwaarden waarbinnen een leerling op zijn eigen niveau kan presteren. Door oog te hebben voor ieders niveau, hebben de leerlingen het gevoel de stof aan te kunnen en wordt hun motivatie verhoogd en hun prestaties verbeterd. Deze privé school in Rotterdam heeft ook oog voor het “leren leren”: leerlingen leren om op een goede manier de stof eigen te maken.

Op het Luzac College in Rotterdam kunnen leerlingen versneld examen doen. Dit is niet eenvoudig, daarom wordt de leerstof op deze privé school in Rotterdam aangepast op waar de leerling is gebleven. Ook is veel plaats voor hulp- en steunlessen, waar vakinhoudelijke ondersteuning of persoonlijke hulp bij bijvoorbeeld faalangst of concentratieproblemen geboden wordt.

Winford is een privé school, die vanaf 2014 ook een vestiging heeft in Rotterdam. Leerlingen kunnen hier terecht voor onderwijs op vmbo, havo of vwo niveau. De leerling neemt een centrale plaats in in het onderwijs. Individuele talenten of juist achterstanden dienen als uitgangspunt en begeleiding wordt hier zoveel mogelijk op afgestemd. Doordat op deze privé school klassen zijn van 6 tot 12 leerlingen, is deze persoonlijke benadering ook echt mogelijk. Ook persoonlijke ontwikkeling is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Zelfstandigheid, zelfreflectie en zelfvertrouwen zijn de drie peilers van deze privé school. Door structuur, intensieve begeleiding, respect en vertrouwen wordt hier samen met de leerlingen aan gewerkt.

Privé school Rotterdam voor basisonderwijs

particuliere basisschoolEen privé school in Rotterdam waar ook basisonderwijs aangeboden wordt is het Winford College. De groepen op deze school zijn klein (maximaal 10 leerlingen), waardoor veel individuele aandacht mogelijk is. Zo krijgt elk kind op deze privé school een afgestemd programma en is veel extra begeleiding beschikbaar, bijvoorbeeld bij dyslexie of faalangst. Ook kunnen leerlingen vakken als Kunst en Theater of een extra vreemde taal volgen.

Een tweede privé school in Rotterdam die zich richt op basisonderwijs is de Kralingse school, gevestigd aan de Rozenburglaan. Deze privé school in Rotterdam werkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat de klassen zoveel mogelijk zijn ingedeeld op leeftijd en dat zo veel mogelijk met dezelfde leerstof begonnen wordt. Er is echter geen sprake van dat iedereen hetzelfde doet. Op deze privé school in Rotterdam wordt extra aandacht besteed aan leerlingen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn of die juist moeite hebben met de lesstof. Uitgangspunt hierbij is het aantrekkelijk aanbieden van de leerstof en daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de leerling.

Over 

Fons Vernooij is actief in het ontwikkelen van websites sinds 11-11-1999. Als eigenaar van Adviesbureau CASA heeft hij portals ontwikkeld zoals onderwijsportaal.nl en vacatures-onderwijs.nl. Binnen deze portals is hij actief als webmaster van particuliere-scholen.nl en particulier-beroepsonderwijs.nl.