Bent u op zoek naar een privé school in Amsterdam? Dan heeft u ruime keuze. Onze hoofdstad kent verschillende scholen die particulier onderwijs bieden. De meeste van deze privé scholen in Amsterdam liggen in het centrum. Dit historische centrum is een inspirerende leeromgeving en maakt daarnaast dat de particuliere scholen goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende privé scholen in Amsterdam om vergelijking voor u gemakkelijker te maken.

Middelbaar onderwijs op een privé school in Amsterdam

Uw kind kan terecht op verschillende privé scholen in Amsterdam als hij of zij op de middelbare school zit.

Allereerst is er De Amsterdamsche School, gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Al meer dan 25 wordt hier op alle niveaus kleinschalig onderwijs geboden. Betrokkenheid bij de leerlingen is een van de krachten van deze privé school in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door intensieve begeleiding door een mentor en studiebegeleiding, maar ook betrokkenheid van de vakdocenten. Naast kwalitatief onderwijs, leren leerlingen op deze privé school ook verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken en doen ze zelfkennis op.

Tevens in hartje Amsterdam ligt privé school De Nieuwe School. Voorbereiding op het eindexamen staat hier centraal. Alle leerlingen gaan dus één jaar, hun examenjaar, naar deze privé school in Amsterdam. De kracht hiervan is dat iedereen, zowel leerlingen als leraren, samen toewerken naar het zelfde doel: het examen. Hierdoor ontstaat een een goede sfeer en gevoel van saamhorigheid. In kleine groepen van maximaal 10 leerlingen wordt naar dit doel toegewerkt, zodat ruimschoots persoonlijke aandacht en begeleiding is voor iedere leerling.

Voor een (versneld) examenjaar kunnen leerlingen ook terecht op het Luzac College. De privé school in Amsterdam biedt begeleiding voor leerlingen van alle niveaus. Persoonlijke aandacht en begeleiding helpt het beste uit de leerlingen te halen. De privé school in Amsterdam biedt ook de mogelijkheid tot het volgen van meerdere schooljaren op het Luzac Lyceum. De nadruk ligt hier op het bieden van een prettige, veilige omgeving. Ook wordt op de privé school in Amsterdam veel aandacht besteed aan het leren plannen en leren.

Een laatste privé school in Amsterdam waar voortgezet onderwijs gevolgd kan worden is Winford in de wijk Oud Zuid. Het onderwijs is hier gericht op het individu, waardoor maatwerk mogelijk is. Ook biedt de privé school in Amsterdam daarnaast individuele begeleiding voor leerproblemen als faalangst of dyscalculie. Huiswerk wordt zoveel mogelijk onder schooltijd gemaakt, zodat ook hier extra hulp beschikbaar is.

Basisonderwijs op een privé school in Amsterdam

Op Winford kunnen kinderen ook terecht voor basisonderwijs. De privé school in Amsterdam werkt met De Noordwijkse Methode. Dit is een manier van lesgeven die breder is dan het reguliere onderwijs. Er wordt gekeken naar de talenten van het kind als startpunt en hij of zij wordt gestimuleerd deze te ontwikkelen. Daarnaast benadrukt de privé school in Amsterdam dat leerlingen worden gestimuleerd een bijdrage te leven aan de maatschappij.

Basisschool Onze Toekomst biedt ook particulier onderwijs aan. Kleinschaligheid, individuele aandacht en structuur zijn belangrijke uitgangspunten op deze privé school in Amsterdam. Door middel van een persoonlijk leerplan wordt een leerling begeleidt en, zo redeneert de school, zal hij of zij beter tot zijn recht komen. Ook is er op deze privé school in Amsterdam speciale aandacht voor leerlingen die hun Citotoets niet naar verwachting hebben gemaakt. Deze kinderen krijgen een tweede kans op deze particuliere school.

Little Universe School is een privé school in Amsterdam die tweetalig onderwijs biedt. Er is zowel een docent aanwezig in de klas met Engels als met Nederlands als moedertaal. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur. De privé school in Amsterdam werkt tevens volgens de Montessori methode. Keuze en vrijheid staan hier centraal en elk kind werkt op diens eigen tempo en niveau.

Privé scholen in de buurt van Amsterdam

Een privé school vlakbij Amsterdam is Florencius met vestigingen in Amstelveen en Naarden. Deze school gaat uit van talentontwikkeling van de kinderen. Door te werken met veel individuele aandacht en een persoonlijk ontwikkelplan worden leerlingen gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor is op deze privé school ook veel ruimte voor leerlingen met bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of dyslexie. Er naast aandacht voor wat de school mentale intelligentie noemt, ook ruimte voor emotionele, spirituele en fysieke intelligentie.

Een laatste privé school bij Amsterdam is de Guus Kieft School te Amstelveen. Deze particuliere school biedt zowel basisonderwijs als middelbaar onderwijs aan. De privé school biedt de randvoorwaarden om kinderen te laten leren. Zij bezitten zelf de nieuwsgierigheid en leergierigheid om dit ook echt te doen. De nadruk komt zo op het leerproces in plaats van op de leerstof te liggen.

Over 

Fons Vernooij is actief in het ontwikkelen van websites sinds 11-11-1999. Als eigenaar van Adviesbureau CASA heeft hij portals ontwikkeld zoals onderwijsportaal.nl en vacatures-onderwijs.nl. Binnen deze portals is hij actief als webmaster van particuliere-scholen.nl en particulier-beroepsonderwijs.nl.